Klik deze button als u de dienst live wilt volgen of als de dienst nog niet in de onderstaande lijst voor komt.

Klik deze button als u de dienst live met beeld wilt volgen via YouTube:

Morgendienst 2024-04-07 09:30

Welkom zingen: Opwekking 167: 1-3 stilte votum en groet zingen: Opwekking 71 betekenis van de doop doopgebed vragen aan de ouders zingen: Sela: Doop doop van Pleun zingen: Psalm 105: 5 (ob) overhandigen kinderbijbel dankgebed kindermoment zingen: Opwekking Kids 185 Bijbellezing Jesaja 43: 1-4 en Johannes 20: 11-18 (NBV21) preek zingen: Liedboek 330: 1-2 dankgebed […]

Continue reading

Middagdienst 2024-03-31 17:00

Vanuit de Eudokiakerk Zingen: Liedboek 213: 1, 2, 4 stil gebed votum en groet Zingen: Psalm 21: 3, 7 gebed Zingen: Opwekking 430 Schriftlezing: Johannes 20: 19-29 (NBV) Tekst: Johannes 20: 24-29 (NBV) Zingen: Liedboek 445: 1-2 preek zingen: Liedboek 222: 1, 3 gebed collectes Zingen: Liedboek 47: 1 geloofsbelijdenis Zingen: Schriftberijmingen 27: 1, 4 […]

Continue reading