Klik deze button als u de dienst live wilt volgen of als de dienst nog niet in de onderstaande lijst voorkomt.

Middagdienst 2019-01-06 17:00

welkom zingen: Liedboek 158: 1-2 stilte votum en groet aanvangstekst zingen: Psalm 2: 1 (OB) gebed Bijbellezing: Mattheus 2:1-15 (NBV) zingen: Psalm 136: 1, 5-6, 11 verkondiging: Geboren om te lijden zingen: Psalm 124: 1-3 dankgebed en voorbeden collecten zingen: ELB 263: 1, 4 geloofsbelijdenis zingen: ELB 362: 1-4 zegen

Continue reading

Morgendienst 2019-01-06 09:30

welkom zingen: ELB 109: 1-2 stilte, votum en groet aanvangstekst zingen: Psalm 131: 1-3 lezing van de Wet zingen: Psalm 119: 49 gebed kindermoment zingen: ELB 262 Bijbellezing: Johannes 1:1-18; Filippenzen 2:5-11 (NBV) zingen: Liedboek 147: 1-3, 5 Verkondiging: Gekomen om te dienen Zingen: Liedboek 481: 1-2 dankgebed collecten zingen: Psalm 86: 5-6 (OB) zegen

Continue reading

Nieuwjaarsdienst 2019-01-01 10:30

Welkom Votum en groet Zingen: Psalm 96: 1, 3 Gebed Bijbellezing: Openbaring 21: 1-8 (HSV) Zingen: Schriftberijming 37: 1, 4-5 Preek: Alles nieuw Zingen: Geref. Kerkboek 75: 1-6 Dankgebed Collecte Zingen: Psalm 23: 1-3 Zegen

Continue reading

Middagdienst 2018-12-30 17:00

welkom zingen: Psalm 149: 1 en 5 stilte votum en groet zingen: Psalm 98: 1 en 4 gebed zingen: Psalm 130: 4 kindercatechese Bijbellezing: Openbaring 21: 1–8 zingen: Opwekking 71 verkondiging: zingen: SB 37: 1, 3-5 dankgebed en voorbeden collecten zingen: SB 33: 1-3 geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 288 : 1, 4 en 8 zegen

Continue reading

Morgendienst 2018-12-30 09:30

welkom zingen: Johannes de Heer 33 stilte , votum en groet zingen: Psalm 95: 1 en 4 (ob) verootmoediging zingen: Psalm 116: 2 genadeverkondiging zingen: Psalm 116: 3 lezing van de Wet zingen: Psalm 116: 8 gebed kindermoment zingen: ELB 425 Bijbellezing: Hebreeën 12:12-29 HSV zingen: Psalm 97: 2 en 6 verkondiging: Hebreeën 12: 18, […]

Continue reading

Morgendienst 2018-12-25 09:30

welkom zingen: Psalm 105: 1-2, 5 (ob) stilte, votum en groet samenzang: “De nacht is vergevorderd” koorzang: “Immanuël” en “Nu zijt wellekome” gebed kindermoment en kinderlied Bijbellezing: Lukas 2: 1-20 (HSV) zingen: Liedboek 135: 1-3 Bijbellezing Colossenzen 1: 15-20 (HSV) koorzang: ‘In de stille kerstnacht” en “Kerstfeesttijd” Preek: Eer aan God in de hoge en […]

Continue reading

Middagdienst 2018-12-23 17:00

welkom zingen: Liedboek 138: 1 en 3 stilte, votum en groet zingen: Liedboek 122 / 26 / 132 gebed zingen: Liedboek 124 / 145 Bijbellezing: Mattheus 1: 18-25 zingen: Opwekking 533 Bijbellezing: Lucas 2:1-7 zingen: Liedboek 143 / 135 / 139 Bijbellezing: Mattheus 2:9-12 zingen: NLB 503: 1,2 en 4 verkondiging zingen: Opwekking 527 dankgebed […]

Continue reading

Morgendienst 2018-12-23 09:30

Zingen: Psalm 106: 1, 21 Stilte, votum en groet Zingen: Liedboek 130: 1, 3-4 gebod zingen Psalm 18: 1 gebed kindermoment met kinderlied Bijbellezing: Lukas 1: 57-80 (HSV) zingen: VL 21: 1-3, 6 preek zingen: Lofzang van Zacharias: 1, 4-5 (ob) dankgebed en voorbeden collecte zingen: Psalm 22: 11-12 zegen

Continue reading