Klik deze button als u de dienst live wilt volgen of als de dienst nog niet in de onderstaande lijst voorkomt.

Middagdienst 2019-03-10 17:00

welkom zingen Opwekking 717 stilte, votum en groet zingen Psalm 25: 2, 7 gebed Bijbellezing: Psalm 50 (NBV) zingen: Psalm 51: 6-7 preek zingen: Liedboek 231: 1-2 dankgebed en voorbeden collecten (tijdens de collecte Opwekking 481) zingen: Opwekking 167 Geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 383: 1-3, 7 zegen

Continue reading

Morgendienst 2019-03-10 09:30

welkom en mededelingen zingen: Psalm 98: 1, 2 stilte/votum zingen: Opwekking 518 lezing van de Wet zingen: Psalm 67: 1, 2 gebed kindermoment zingen: Projectlied Bijbellezing: Mattheüs 28:16-20 en 2 Petrus 3:1-9 zingen: Zendingslied* Verkondiging: ”zending is een inkijk in het hart van God”. Zingen: Liedboek 285: 3, 4 dankgebed collecten (tijdens coll. een luisterlied) […]

Continue reading

Middagdienst 2019-03-03 17:00

welkom zingen: Psalm 139: 1-2, 14 stilte, votum en groet zingen: Opwekking 281 gebed Bijbellezing: Genesis 3: 1-6 en Romeinen 6: 9-13 (NBV) zingen: Psalm 119: 17-18 preek zingen: Liedboek 87: 1, 4-5 dankgebed en voorbeden collecten (tijdens de collecte Opwekking 389) zingen Opwekking 520 Geloofsbelijdenis zingen Liedboek 259: 1-2 zegen

Continue reading

Morgendienst 2019-03-03 09:30

welkom en mededelingen Zingen: Psalm 45: 1-2 Stilte, votum en groet Zingen: Psalm 149: 1-3 gebod zingen Opwekking 125 gebed kindermoment met kinderlied Bijbellezing: Markus 6: 6b–34 (NBV) zingen: Liedboek 47: 1-3 preek zingen: Liedboek 304: 1-3 dankgebed en voorbeden collecte (tijdens coll. ELB 315) zingen: Psalm 96: 1, 7 zegen

Continue reading