Klik deze button als u de dienst live wilt volgen of als de dienst nog niet in de onderstaande lijst voorkomt.

Middagdienst 2018-11-11 17:00

welkom zingen: Liedboek 120: 1-3 stilte votum en groet zingen: Psalm 31: 1 en 15 gebed Bijbellezing: Romeinen 3: 21–31 zingen: Psalm 27: 5 en 7 (ob) Lezen: Zondag 23 verkondiging: zingen: Lied naar Zondag 23. dankgebed en voorbeden collecten zingen: Psalm 149: 1 en 3 geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 21: 3 zegen

Continue reading

Morgendienst 2018-11-11 09:30

Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 27: 5, 7 (ob) Stilte, votum en groet Zingen: Opwekking 687 gebod zingen NLB 130c gebed kindermoment met kinderlied Bijbellezing: Markus 13: 1-23 (HSV) zingen: Psalm 93: 1-4 preek: Pas op jezelf! zingen: Liedboek 303: 1, 3-4 dankgebed en voorbeden collecte zingen: ELB 172: 1-4 zegen

Continue reading

Dankdag 2018-11-07 19:30

Welkom en mededelingen Voorzang opwekking 331 Persoonlijk gebed Votum en groet Psalm 65: 1, 5 Gebed Psalm 67: 1, 3 Schriftlezingen: Hebreeën 11:1-6 en Genesis 4:1-5 Psalm 66: 5, 7 Verkondiging Opwekking 733 Dienst der gebeden. Collecten Opwekking 710 Zegen

Continue reading

Middagdienst 2018-11-04 17:00

Welkom zingen: Psalm 8: 1, 3-4 stilte, votum en groet zingen: Psalm 139: 1, 7 gebed Bijbellezing: Genesis 9:1-7 en 1 Johannes 3: 10-15 (NBV) zingen: Psalm 15: 2 preek: “Respect voor het leven”. zingen: Liedboek 285: 1, 3 dankgebed en voorbeden collecten zingen Sela: Jezus’ liefde voor mij Geloofsbelijdenis zingen NLB 416: 1-3 zegen

Continue reading

Morgendienst 2018-11-04 09:30

welkom en mededelingen zingen: Opwekking 481 stilte, votum en groet zingen: Liedboek 326: 1-4 gebod zingen: Psalm 119: 62, 65 gebed kindermoment zingen :Opwekking Kids 29 Bijbellezing: Markus 12: 28-37 (NBV) zingen: Psalm 40: 4 (ob) preek: “Heel dichtbij Gods koninkrijk”. zingen: Liedboek 446: 1-4. dankgebed en voorbeden collecte zingen: Opwekking 40 zegen

Continue reading

zingen: Opwekking 733 stilte votum en groet zingen: Psalm 95: 1-3 lezing van de Wet zingen: Psalm 86: 4 gebed kindermoment zingen: Opwekking Kids 69 Bijbellezing: Colossenzen 3: 1–17 zingen: Psalm 116: 1-3 en 10(OB) verkondiging: Colossenzen 3: 15 (slot) Wees dankbaar! zingen: Opwekking 331 dankgebed collecten zingen: Nieuwe Liedboek 701 zegen

Continue reading

Middagdienst 2018-10-21 17:00

Welkom zingen: Liedboek 411: 6, 15 stilte, votum en groet zingen: SB 1: 1-2 gebed Bijbellezing: Psalm 78: 1-8 en Efeziërs 6: 1-9 (NBV) zingen: Psalm 78: 1-2 preek zingen: Psalm 79: 5 aanstelling jeugdpastoraal bezoekers zingen “Gods zegen voor jou” (Sela) dankgebed en voorbeden collecten Zingen: Geloofsbelijdenis VL 100 zegen

Continue reading

Morgendienst 2018-10-21 09:30

Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 150: 1-2 Stilte, votum en groet Zingen: Psalm 25: 2, 6 Onderwijs over de doop Doopgebed Zingen: Dooplied “In het water van de doop” Stellen van de vragen Zingen “Zegen voor de kinderen” Doopbediening Zingen: Psalm 105: 5 (ob, staande) overhandigen van de kinderbijbel gebed kindermoment met kinderlied Bijbellezing: Markus […]

Continue reading

Middagdienst 2018-10-14 17:00

welkom zingen: Opwekking 715 stilte votum en groet zingen: Psalm 95: 1-3 gebed Bijbellezing: Hebreeën 3: 12–4: 11 (NBV) zingen: Psalm 95: 4-5 preek zingen: Liedboek 296 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Opwekking 501 geloofsbelijdenis zingen Liedboek 459: 1, 6-8 zegen

Continue reading

Morgendienst 2018-10-14 09:30

welkom en mededelingen zingen: Psalm 146: 1, 3, 6 (ob) stilte votum en groet zingen: SB 13: 1, 7 gebod zingen: Psalm 119: 13-14 gebed kindermoment zingen: Opwekking Kids 27 Bijbellezing: Markus 8: 14–26 (NBV) zingen: Liedboek 239: 1, 3, 6 preek zingen: Opwekking 595 dankgebed en voorbeden collecte zingen: Opwekking 710 zegen

Continue reading