Klik deze button als u de dienst live wilt volgen of als de dienst nog niet in de onderstaande lijst voor komt.

Klik deze button als u de dienst live met beeld wilt volgen via YouTube:

Morgendienst 2023-01-15 09:30

welkom zingen: Psalm 122: 1, 2 (ob) stilte, votum en groet zingen: Opwekking 430 gebod zingen: Psalm 119: 7, 37 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Lukas 2: 40–52 (NBV21) zingen: Schriftberijming 22: 1-3 preek: Afgang en onderdanigheid zingen: Opwekking 614 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Liedboek 107: 1, 2 zegen

Continue reading

Middagdienst 2023-01-08 17:00

welkom mededelingen zingen: Liedboek 305: 1, 2​ stil gebed – votum – groet zingen: Psalm 124: 1, 4 gebed om de leiding van de Heilige Geest zingen: Evang. Liedbundel 209 Bijbellezing: Johannes 3: 1–21 zingen: Evang. Liedbundel 308: 1-4 lezing: Dordtse Leeregels III/IV, 11 – wedergeboorte verkondiging: Als je je leven mocht overdoen… zingen: Liedboek […]

Continue reading

Morgendienst 2023-01-08 09:30

welkom: en mededelingen zingen: Psalm 73 : 9, 10 stil gebed – votum – groet zingen: Liedboek 169 : 1, 4, 6 onderwijs: Exodus 20 + Romeinen 12: 1–3 zingen: Psalm 101 : 1, 2 gebed om de leiding van de Heilige Geest kindermoment kinderlied: bijbellezing: Marcus 1: 29–38 zingen: Liedboek 170 : 1, 2, […]

Continue reading

Middagdienst 2023-01-01 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Opwekking 715 Gebed lezing: Lucas 2: 25–35 (HSV) zingen: Liedboek 68: 1, 2 Preek: Openheid van zaken zingen: Opwekking 627 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Opwekking 59 Geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 293: 1-3 zegen

Continue reading

Morgendienst 2023-01-01 10:00

welkom zingen Psalm 108: 1, 2 (ob) stilte, votum en groet zingen: NLB 216: 1-3 gebod: Romeinen 12: 1-2 en 11-14 (NBV21) zingen: Psalm 119: 4, 42 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Lukas 2 vers 21-24 en vers 39 (NBV21) zingen: Liedboek 334: 1, 5 preek: Bijzonder onderwijs zingen: Liedboek 473: 1-4, 10 dankgebed inzameling van […]

Continue reading