Middagdienst 2024-02-25 17:00

welkom stil gebed votum en groet zingen: Psalm 91: 1, 4 (DNP) gebed lezing:​inleiding: structuur boek Job ​Job 40: 1-10; 40: 15-32; 42: 1-6 verkondiging luisterlied: Hoe lang nog Heer dankgebed geloofsbelijdenis zingen: Opwekking 886 collecten zingen: Nieuw Liedboek 1006 zegen

Continue reading

Middagdienst 2024-02-18 17:00

Welkom Zingen: Opwekking 281 Stil persoonlijk gebed Votum en groet Zingen: Zingende Gezegend 190: 1-3 Gebed Zingen: Liedboek 63: 1-5 Schriftlezing: Openbaring 22: 6–21 Zingen: Opwekking 665 Verkondiging Zingen: Psalm 42: 1-3 Dankgebed en voorbeden Collecten Zegenbede over de gaven Zingen: Psalm 98: 1 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 98: 4 Zegen

Continue reading

Middagdienst 2024-02-11 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Psalm 100: 1-3 (ob) Gebed Bijbellezing: Johannes 6: 30-40; 53-60; 66-67 (HSV) zingen: Psalm 79: 5 Preek: Geen exclusie Zingen: Liedboek 168: 1, 3, 5-6 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Liedboek 318: 5-6 geloofsbelijdenis zingen Liedboek 318: 2, 10 zegen

Continue reading

Middagdienst 2024-02-04 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Opwekking 803 Gebed Zingen Sela: God van waarheid en genade kinderen naar kindercatechese Bijbellezing: Johannes 5: 30–47 (NBV21) zingen: Liedboek 328: 1-3 Preek: Niet kunnen geloven Zingen: Liedboek 477: 1-2 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen Youth for Christ 62: “Heer U bent mijn […]

Continue reading

Middagdienst 2024-01-28 17:00

welkom stil gebed, votum en groet zingen: Opwekking 167: 1-3 gebed Bijbellezing: Lukas 10: 25-37 (HSV) zingen: Psalm 15: 1-3 preek: Afstand of nabijheid zingen: Liedboek 303: 1-2 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Psalm 107: 15, 19 geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 235: 1-2 zegen

Continue reading

Middagdienst 2024-01-14 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Psalm 84: 1-2, 5 (ob) Gebed Bijbellezing: Johannes 2: 13–22 (NBV21) zingen: Psalm 69: 3 Preek: Het tweede bewijs van Jezus’ grootheid Zingen: Liedboek 86: 8, 10 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Psalm 50: 7, 11 geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 392: 1-4 zegen

Continue reading

Middagdienst 2024-01-07 17:00

ontmoeting Welkom Zingen: Psalm 62: 1, 4 Stil gebed Votum en groet Zingen: Opwekking 281 luisteren Gebed Lezen: Jesaja 8:5-8; 11-16; 21-9:6 Zingen: Nieuw Liedboek: 482 preek Zingen: Opwekking 334 Bidden en danken Gaven Zegengebed Apostolische Geloofsbelijdenis zingen: Psalm 63: 1-2 heenzending Zegen

Continue reading

Kinderkerstfeest 2023-12-24

Welkom Zingen Liedboek 138: 1-3 Gebed Lezing Lucas 1:26-31 Zingen ‘Wees niet bang, Maria’ Lezing Lucas 2:6-7 Zingen OTH 413: 1-4 Lezing Lucas 2:13-14 Zingen Liedboek 134: 1-2 Verhaal: “Milan ziet meer…” Zingen ‘Kling klokje’ Collecte Dankgebed Zingen ‘Vrolijk kerstfeest iedereen’

Continue reading

Middagdienst 2023-12-17 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Liedboek 120: 1-2 Gebed Bijbellezing: Johannes 3: 22-36 (NBV21) zingen: Liedboek 67: 1-3 Preek: Vervulde adventsverwachting van Johannes de Doper Zingen: Liedboek 446: 1-5 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Psalm 149: 1, 3 geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 130: 1, 3-4 zegen

Continue reading

Middagdienst 2023-11-26 17:00

Welkom Zingen: Opwekking 585 Stil persoonlijk gebed Votum en groet Zingen: Schriftberijming 30 : 1, 5 Gebed Zingen: ELB 446 Kinderen naar kindercatechese Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 4: 13-18 t/m 1 Thessalonicenzen 5: 1-11 (NBV 21) Zingen: Opwekking 665 Verkondiging: Heeft geloven nog wel zin? Zingen: Psalm 27: 7 (OB) Dankgebed en Voorbeden Collecten Zegenbede door […]

Continue reading