Middagdienst 2022-07-10 17:00

Welkom zingen: LLvO 1, 58: 1, 3, 4 Stil gebed, votum en groet zingen: Psalm 5: 2, 6 Gebed zingen: Psalm 86: 4 kinderen naar kindercatechese Gewone Catechismus vraag 72 Bijbellezing: Psalm 8 (HSV) zingen: Psalm 8: 1, 3, 4, 5 Preek: Laten leven zingen: Liedboek 488: 1, 3, 4, 5 dankgebed inzameling van de […]

Continue reading

Middagdienst 2022-07-03 17:00

Welkom zingen: schriftberijming 1: 1, 2 stil gebed, votum en groet zingen: Opwekking 148 gebed gewone Catechismus vraag 71 Bijbellezing: Psalm 78: 1–33 (NBV21) zingen: Psalm 78: 1, 2 preek: Traditie zingen: Opwekking 768 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Opwekking 756 Geloofsbelijdenis zingen: Opwekking 167 zegen

Continue reading

Middagdienst 2022-06-19 17:00

Zingen: Opwekking 176 Stilgebed Votum en groet Zingen: Opwekking 640 Gebed Zingen: Psalm 3:1 (DNP) Schriftlezing: 1 Samuel 21:11-16, Psalm 56: 1-14 (NBV21) Zingen: Psalm 56: 1,4 (DNP) Verkondiging: Psalm 56:4-5 (HSV) Zingen: Opwekking 756 Dankgebed en Voorbeden Collecten Zegengebed door een diaken Zingen: Liedboek 470:1, 3, 4 Geloofsbelijdenis Zingen: Sela: Mijn toevlucht Zegen

Continue reading

Middagdienst 2022-06-12 17:00

welkom zingen: Psalm 111: 1, 2 (ob) stilte, votum en groet zingen: Liedboek 231: 1, 2 gebed zingen: ELB 168: 1, 2 kinderen naar kindercatechese gewone Catechismus vraag 70 lezing: Genesis 1: 1–2: 3 (NBV21) zingen: Liedboek 318: 1, 2, 7, 8 preek zingen: Psalm 90: 1, 6, 8 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed […]

Continue reading

Middagdienst 2022-06-05 17:00

Welkom Zingen: Opwekking 334 Stil gebed, votum en groet Zingen: Liedboek 235: 1, 2 Gebed Zingen: Psalm 25: 2 Schriftlezingen: Handelingen 2: 32-33 en 1 Johannes 2: 18-29 (NBV21) Zingen: Psalm 143: 9 Preek n.a.v. 1 Johannes 2: 20, 27 (NBV 21) Zingen: Liedboek 305:1 Gebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven Zingen: […]

Continue reading

Middagdienst 2022-05-22 17:00

welkom zingen: Opwekking 520 stilte, votum & groet zingen: Psalm 66: 1, 3 gebed schriftlezing: Psalm 88 (HSV) zingen: Liedboek 118: 1, 2 verkondiging: ‘Geloven tussen hoop en vrees’ zingen: Psalm 88:1,6 OB dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Psalm 42: 1, 3 geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 257 zegen

Continue reading

Middagdienst 2022-05-15 17:00

welkom stilte, votum en groet zingen: Psalm 92: 1, 2 gebed zingen: Liedboek 444: 1, 2 kindercatechese Gewone Catechismus vr. 69 Bijbellezing: 2 Samuël 6: 1-10 en Jakobus 3: 5-12 (NBV) zingen: Psalm 132: 3, 4, 6 Preek zingen: Liedboek 434: 1, 4. 5 Dankgebed Inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Psalm […]

Continue reading