Middagdienst 2019-01-13 17:00

welkom zingen: Psalm 108: 1 (ob) stilte, votum en groet zingen: Opwekking 222* (Doorgrond mijn hart) gebed Bijbellezing: Mattheüs 19: 9-12; 1 Korintiërs 7: 1-11; 25-35 (NBV) zingen: Psalm 37: 2, 3 (ob) preek: Single-zijn zingen: Liedboek 428: 1, 3 dankgebed en voorbeden collecten zingen Opwekking 520 Geloofsbelijdenis zingen Psalm 73: 9, 10 zegen

Continue reading

Middagdienst 2019-01-06 17:00

welkom zingen: Liedboek 158: 1-2 stilte votum en groet aanvangstekst zingen: Psalm 2: 1 (OB) gebed Bijbellezing: Mattheus 2:1-15 (NBV) zingen: Psalm 136: 1, 5-6, 11 verkondiging: Geboren om te lijden zingen: Psalm 124: 1-3 dankgebed en voorbeden collecten zingen: ELB 263: 1, 4 geloofsbelijdenis zingen: ELB 362: 1-4 zegen

Continue reading

Middagdienst 2018-12-30 17:00

welkom zingen: Psalm 149: 1 en 5 stilte votum en groet zingen: Psalm 98: 1 en 4 gebed zingen: Psalm 130: 4 kindercatechese Bijbellezing: Openbaring 21: 1–8 zingen: Opwekking 71 verkondiging: zingen: SB 37: 1, 3-5 dankgebed en voorbeden collecten zingen: SB 33: 1-3 geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 288 : 1, 4 en 8 zegen

Continue reading

Middagdienst 2018-12-23 17:00

welkom zingen: Liedboek 138: 1 en 3 stilte, votum en groet zingen: Liedboek 122 / 26 / 132 gebed zingen: Liedboek 124 / 145 Bijbellezing: Mattheus 1: 18-25 zingen: Opwekking 533 Bijbellezing: Lucas 2:1-7 zingen: Liedboek 143 / 135 / 139 Bijbellezing: Mattheus 2:9-12 zingen: NLB 503: 1,2 en 4 verkondiging zingen: Opwekking 527 dankgebed […]

Continue reading

Middagdienst 2018-12-16 17:00

welkom zingen: Liedboek 288: 1, 4, 5 stil gebed, votum en groet zingen: Psalm 100: 1, 3, 4 [ob] gebed zingen: Liedboek 328: 1, 2 schriftlezing: Maleachi 3: 13–24 (NBV). zingen: Psalm 56: 3, 4 verkondiging – thema: De Here zal komen. zingen: Liedboek 126: 1-3 dankgebed en voorbeden collecte zingen: Psalm 67: 2 geloofsbelijdenis […]

Continue reading

Middagdienst 2018-12-09 17:00

welkom zingen: Liedboek 477: 1, 2 stilte, votum en groet zingen: Opwekking 768 gebed Bijbellezing: Mattheüs 19: 1-10 (NBV) zingen: Liedboek 38: 3, 5 preek: Gods (ver)dragen zingen: Psalm 68: 7 dankgebed en voorbeden collecten zingen Opwekking 714 Geloofsbelijdenis zingen Psalm 33: 7, 8 zegen

Continue reading

Middagdienst 2018-12-02 17:00

welkom zingen: Psalm 119: 1, 4 stilte votum en groet zingen: Opwekking 797 gebed Bijbellezing: Mattheüs 19: 1-10 zingen: Liedboek 38: 1, 3 Verkondiging: Trouw blijven zingen: Psalm 111: 5, 6 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Opwekking 705 geloofsbelijdenis zingen: Psalm 146: 3, 4 (ob) zegen

Continue reading

Middagdienst 2018-11-11 17:00

welkom zingen: Liedboek 120: 1-3 stilte votum en groet zingen: Psalm 31: 1 en 15 gebed Bijbellezing: Romeinen 3: 21–31 zingen: Psalm 27: 5 en 7 (ob) Lezen: Zondag 23 verkondiging: zingen: Lied naar Zondag 23. dankgebed en voorbeden collecten zingen: Psalm 149: 1 en 3 geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 21: 3 zegen

Continue reading

Middagdienst 2018-11-04 17:00

Welkom zingen: Psalm 8: 1, 3-4 stilte, votum en groet zingen: Psalm 139: 1, 7 gebed Bijbellezing: Genesis 9:1-7 en 1 Johannes 3: 10-15 (NBV) zingen: Psalm 15: 2 preek: “Respect voor het leven”. zingen: Liedboek 285: 1, 3 dankgebed en voorbeden collecten zingen Sela: Jezus’ liefde voor mij Geloofsbelijdenis zingen NLB 416: 1-3 zegen

Continue reading

Middagdienst 2018-10-21 17:00

Welkom zingen: Liedboek 411: 6, 15 stilte, votum en groet zingen: SB 1: 1-2 gebed Bijbellezing: Psalm 78: 1-8 en Efeziërs 6: 1-9 (NBV) zingen: Psalm 78: 1-2 preek zingen: Psalm 79: 5 aanstelling jeugdpastoraal bezoekers zingen “Gods zegen voor jou” (Sela) dankgebed en voorbeden collecten Zingen: Geloofsbelijdenis VL 100 zegen

Continue reading