Middagdienst 2023-03-19 17:00

Welkom zingen: Opwekking 125 stil gebed votum en groet zingen: Liedboek 446: 1-3, 6 gebed zingen: Evang. Liedb. 262 lezing: Johannes 3: 1-21 (NBV 21) zingen: Psalm 25: 2,6 (DNP) verkondiging: Johannes 3: 3-7 (NBV 21) zingen: Liedboek 445: 1-3. dankgebed collecten Zegenbede zingen: Psalm 86: 4 geloofsbelijdenis Zingen: Liedboek 442: 1-4 Zegen

Continue reading

Middagdienst 2023-03-12 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Psalm 65: 1, 2 Gebed Zingen: Opwekking 268 kinderen gaan naar kindercatechese Bijbellezing: Johannes 13: 1-15 (HSV) zingen: Nieuw Liedboek 569: 1-4 Preek Zingen: Opwekking 705 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen Psalm 16: 1, 3 geloofsbelijdenis zingen Psalm 16: 4 zegen

Continue reading

Middagdienst 2023-03-05 17:00

Welkom zingen: Liedboek 177: 1, 2 en 7 stil gebed votum en groet zingen: Psalm 103: 1 en 2 gebed zingen: Psalm 25: 2 lezing: Johannes 12: 1-11 (HSV) zingen: Liedboek 252: 1 en 2 verkondiging: De zalving in Bethanië 1. Daad van liefde van Maria 2. Daad van geloof van Maria 3. Daad van […]

Continue reading

Middagdienst 2023-02-26 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet zingen Sela: “Zie hoe Jezus lijdt voor mij” Gebed Bijbellezing: Markus 8: 22-38 (NBV21) zingen Psalm 119: 7 Preek: In alle openheid Zingen: Opwekking 687 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen Psalm 81: 4, 9, 11 geloofsbelijdenis zingen Sela: “Avondlied” zegen

Continue reading

Middagdienst 2023-02-19 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Psalm 141: 1-3 Gebed Gewone Catechismus vraag 89 Bijbellezing: Filippenzen 4: 2–9 (HSV) Zingen SB 23: 1, 3, 4 Preek: Conflict in de kerk Zingen: Liedboek 481: 1, 3, 4 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Psalm 84: 3, 6 (ob) geloofsbelijdenis zingen: Liedboek […]

Continue reading

Middagdienst 2023-02-05 17:00

Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 98: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Zingen: Liedboek 94: 1-4 Gebed Schriftlezing: Jozua 2 (NBV21) Zingen: Opwekking 124 Preek over Jozua 2: 9-13 Zingen: Psalm 75: 1, 2 en 4 Dankgebed en voorbede Collecte Zegenbede door diaken of ouderling Zingen: Liedboek 399: 3, 6 Geloofsbelijdenis Zingen: Opwekking 575 […]

Continue reading

Middagdienst 2023-01-29 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Opwekking 427 Gebed Zingen: Psalm 86: 4, 5 Kinderen naar kindercatechese lezing: Markus 5: 1-20 (NBV21) zingen: Psalm 139: 1, 2 Preek: Je ware zelf Zingen: Opwekking 623 Dankgebed Inzameling van de gaven (met luisterlied) Zegengebed over de gaven Zingen: Opwekking 347 Zegen Zingen: Opwekking 334

Continue reading

Middagdienst 2023-01-22 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Liedboek 328: 1-3 Gebed Gewone Catechismus vraag 84, 85, 86 Bijbellezing: Openbaring 3: 7-13 (NBV21) zingen: Psalm 119: 6, 30 Preek: Wat doet de kerk? Zingen: Liedboek 330: 1-3 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Psalm 107: 1, 4 geloofsbelijdenis zingen: Nieuw Liedboek 425 […]

Continue reading

Middagdienst 2023-01-15 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Opwekking 167 Gebed Zingen: Opwekking 194 kinderen naar kindercatechese Gewone Catechismus vraag 84 Bijbellezing: 1 Korintiërs 12: 12–27 (NBV21) zingen Opwekking 797 (Breng ons samen) Preek: Het lichaam van Christus Zingen: Psalm 133: 1-3 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Opwekking 733 geloofsbelijdenis zingen: […]

Continue reading

Middagdienst 2023-01-08 17:00

welkom mededelingen zingen: Liedboek 305: 1, 2​ stil gebed – votum – groet zingen: Psalm 124: 1, 4 gebed om de leiding van de Heilige Geest zingen: Evang. Liedbundel 209 Bijbellezing: Johannes 3: 1–21 zingen: Evang. Liedbundel 308: 1-4 lezing: Dordtse Leeregels III/IV, 11 – wedergeboorte verkondiging: Als je je leven mocht overdoen… zingen: Liedboek […]

Continue reading