Middagdienst 2024-06-16 17:00

welkom zingen: Opwekking 520: 1, 4-5 stil gebed votum en groet zingen: Psalm 33: 1-2 gebed zingen: Opwekking 159 lezing: Openbaringen 2: 8-11 zingen: Liedboek 303: 1, 3-4 verkondiging: ‘Trouw tot in de dood’ zingen: Liedboek 259 dankgebed collecten zingen: Psalm 66: 5 geloofsbelijdenis zingen: Psalm 33: 8 zegen

Continue reading

Middagdienst 2024-06-09 17:00

Welkom Zingen: Opwekking 27 Stil persoonlijk gebed Votum en groet Zingen: Psalm 92: 7-8 Gebed Zingen: Psalm 33: 4-5 Schriftlezing: Handelingen 18: 1-17; 24-28 Zingen: Psalm 33: 7-8 Tekstlezing: Romeinen 16: 3-4 Verkondiging: Aquila en Priscilla Zingen: Psalm 25: 4 Dankgebed en voorbeden Collecten Zegenbede over de gaven Zingen: Opwekking 378: 1-2 Geloofsbelijdenis Zingen: Opwekking […]

Continue reading

Middagdienst 2024-06-02 17:00

Welkom zingen: Liedboek 409: 1, 3, 5 stil gebed zingen: Psalm 9: 1, 5 gebed Schriftlezing: Job 3 (NBV); Tekst: vers 1 zingen: Psalm 109: 10, 12 preek zingen: Psalm 22: 1, 4, 11 dankgebed collectes zegenbede zingen: Liedboek 470: 1, 3 geloofsbelijdenis zingen: Psalm 68: 7 zegen

Continue reading

Middagdienst 2024-05-19 17:00

welkom zingen: Liedboek 249 stil gebed votum en groet zingen: Psalm 148: 1,3 (DNB) gebed lezing: Handelingen 2: 12-18 (NBV21) zingen: Psalm 92: 3,8 (Liedboek) Tekst afkondiging: Handelingen 2:14a (HSV) verkondiging: thema: De Geest doet je ergens voor stáán! zingen: Zingende Gezegend 184: 1-2, 5, 8 dankgebed inzameling van gaven zegengebed over de gaven zingen: […]

Continue reading

Middagdienst 2024-05-12 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Psalm 8: 1, 3-5 Gebed Zingen: Liedboek 169: 1-2 kindercatechese Lezen: HC vr. 6-8 Bijbellezing: Efeziërs 2: 1-10 (NBV21) zingen: Liedboek 169: 3-4 Preek: Zelfkennis zingen: Opwekking 222 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Opwekking 580 geloofsbelijdenis zingen: Nieuw Liedboek 425 zegen

Continue reading

Welkom Zingen: Psalm 24: 1, 4-5 Stil persoonlijk gebed Votum en groet Zingen: Psalm 104: 1, 7 (DNP) Gebed Zingen: Weerklank 421 Schriftlezing: Hosea 4 Zingen: Liedboek 38: 1, 4-5 Verkondiging Zingen: Liedboek 479: 1-4 Dankgebed en Voorbeden Collecten Zegenbede over de gaven Zingen: Psalm 96: 3-4, 6 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 36: 2-3 Zegen

Continue reading

Middagdienst 2024-04-28 17:00

Welkom zingen: Opw 832 Stil gebed Votum en groet Zingen: Psalm 43: 3-4 (ob) Gebed om de leiding van de Heilige Geest Schriftlezing: Efeze 2 (NBV’21) Zingen: Psalm 61: 1-3 Tekst afkondiging: Efeze 2: 4-6 Zingen: Opwekking 428 Dankgebed en voorbeden Inzameling van de gaven (online en fysiek) – dankgebed diaken Zingen: Liedboek 444: 1-3 […]

Continue reading

Middagdienst 2024-04-21 17:00

welkom zingen: Psalm 68: 7 stil gebed votum en groet zingen: Psalm 42: 1, 3 gebed lezing: Job 2: 1-10; tekst: vs. 9-10 zingen: Psalm 25: 7-8 verkondiging zingen: Liedboek 445 : 2-3 gebed inzameling van de gaven zingen: Johannes de Heer 7: 1-2 geloofsbelijdenis zingen: Nieuw Liedboek 416: 1-3 zegen

Continue reading

Middagdienst 2024-04-14 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Psalmen voor nu 130 gebed zingen: Psalm 19: 3, 5 kindercatechese lezen: Heidelbergse Catechismus Zondag 2 vr/antw. 2-5 Bijbellezing: Mattheus 9: 9-13 (NBV21) zingen: Liedboek 402: 2, 4 Preek: Wat je echt moet weten zingen: Opwekking 428 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Opwekking […]

Continue reading

Middagdienst 2024-04-07 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Opwekking 136: 1-2 Gebed Zingen: Psalm 27: 1, 3 Lezen: HC vr. 1 Bijbellezing: Romeinen 8: 22-30 (NBV21) zingen: Liedboek 436: 1, 5, 7 Preek: Je enige troost Zingen: Liedboek 90: 1, 2, 9 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen Psalm 16: 1, 3 […]

Continue reading