Morgendienst 2024-06-02 09:30

Welkom zingen: Psalm 119: 5, 62 Stilte, votum en groet zingen: Opwekking 723 Gods gebod Zingen: Evangelische Liedbundel 390 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Handelingen 4: 5–31 (NBV21) Zingen: Psalm 45: 2, 3 Preek: Vrijheid van geloofsuiting zingen: Liedboek 360: 3 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Psalm 106: 1, 2, 22 […]

Continue reading