Middagdienst 2024-05-05 17:00

Welkom
Zingen: Psalm 24: 1, 4-5
Stil persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 104: 1, 7 (DNP)
Gebed
Zingen: Weerklank 421
Schriftlezing: Hosea 4
Zingen: Liedboek 38: 1, 4-5
Verkondiging
Zingen: Liedboek 479: 1-4
Dankgebed en Voorbeden
Collecten
Zegenbede over de gaven
Zingen: Psalm 96: 3-4, 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 36: 2-3
Zegen