Middagdienst 2024-05-12 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Psalm 8: 1, 3-5 Gebed Zingen: Liedboek 169: 1-2 kindercatechese Lezen: HC vr. 6-8 Bijbellezing: Efeziërs 2: 1-10 (NBV21) zingen: Liedboek 169: 3-4 Preek: Zelfkennis zingen: Opwekking 222 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Opwekking 580 geloofsbelijdenis zingen: Nieuw Liedboek 425 zegen

Continue reading