Klik deze button als u de dienst live wilt volgen of als de dienst nog niet in de onderstaande lijst voorkomt.

Middagdienst 2019-04-14 17:00

welkom zingen: Psalm 149: 1, 3 stilte votum en groet zingen: Psalm 146: 3, 4 gebed zingen: Psalm 72: 1, 4 kindercatechese Bijbellezing: Markus 10:32-34; 46-52 (tekst vs. 46-52) zingen Liedboek 168: 1, 5-6 verkondiging: zingen: Liedboek 20: 1-2, 6 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Opwekking 428 geloofsbelijdenis zingen: Psalm 118: 5, 10 zegen

Continue reading

Morgendienst 2019-04-14 09:30

welkom zingen: Psalm 98: 1, 3 stilte, votum en groet zingen: LLvO2 lied 8: 1, 3-4 Gods wet zingen Psalm 119: 2, 3 gebed kindermoment met lied Bijbellezing: Markus 8:34-9:1 en 15: 16-21 (HSV) zingen: NLB 577: 1-3 preek “Uittocht uit Jeruzalem” zingen: Liedboek 192: 1-2, 4-5 dankgebed en voorbeden collecte (met luisterlied door muziekgroep) […]

Continue reading

Middagdienst 2019-04-07 17:00

welkom zingen: Psalm 8: 1, 2, 6 stilte votum en groet zingen: Sela “Ik zal er zijn” gebed Bijbellezing: Rechters 13 (NBV) zingen: Psalm 86: 4, 5 verkondiging zingen: Psalm 145: 1, 3 dankgebed en voorbeden collecten (Opwekking 70) zingen: NLB 1006 geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 434: 1, 5 zegen

Continue reading

Morgendienst 2019-04-07 09:30

zingen: Opwekking Kids 56 welkom zingen: ‘Weet je dat lente komt?’ stilte votum en groet zingen: Opwekking Kids 44 lezing van de Wet zingen: Opwekking Kids 77 gebed Bijbelverhaal zingen: Opwekking Kids 33 uitleg van het Bijbelverhaal zingen: Opwekking Kids 22 dankgebed collecten (met luisterlied) zingen: Opwekking Kids 233 zegenbede

Continue reading

Middagdienst 2019-03-31 17:00

welkom zingen: Opwekking 733 stilte votum en groet zingen: Opwekking 595 gebed zingen: ELB 458/262 Bijbellezing: Romeinen 13: 11-14 zingen: Opwekking 493 verkondiging: zingen: Opwekking 334 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Opwekking 347 zegen zingen: Opwekking 807

Continue reading

Morgendienst 2019-03-31 09:30

welkom zingen: Psalm 68: 7 stilte votum en groet zingen: Psalm 67: 1 en 2 (OB) lezing van de Wet zingen: Psalm 119: 1 en 3 gebed kindermoment zingen: Projectlied Bijbellezing: Mattheus 10: 16–39 zingen: Liedboek 326: 1 en 2 Verkondiging: Mattheus 10: 34 Zingen: Opwekking 71 dankgebed collecten zingen: Liedboek 285 zegenbede

Continue reading

Middagdienst (HA) 2019-03-24 17:00

welkom zingen: Sela “Aan uw tafel stilte, votum en groet zingen: Psalm 100: 1, 2, 4 (ob) avondmaalsviering – onderwijs en gebed – zingen: Geloofsbelijdenis: VL 100 – zingen aan tafel: Nieuw Liedboek 389 gebed Bijbellezing: Markus 8: 1-10 (NBV) zingen: Liedboek 463: 3-5 verkondiging zingen: Psalm 33: 7, 8 dankgebed en voorbeden collecten (tijdens […]

Continue reading

Morgendienst (HA) 2019-03-24 09:30

welkom zingen: Psalm 92: 1, 2 (ob) stilte votum en groet zingen: Psalm 130: 1, 2 genadeverkondiging en gebod zingen: Opwekking 268 gebed en voorbeden kindermoment en kinderlied Bijbellezing: Markus 10: 32-45 (NBV) zingen: Liedboek 177: 1, 2, 4 preek zingen: ZG 146: 1, 2 en 6 avondmaalsviering: – onderwijs – gebed – zingen Liedboek […]

Continue reading

Middagdienst 2019-03-17 17:00

welkom zingen Opwekking 630 stilte, votum en groet zingen Psalm 25: 3, 4 gebed Bijbellezing: Lukas 15: 11-32; Romeinen 8: 12-17 (HSV) zingen: Psalm 103: 3, 5 preek zingen: Liedboek 465: 1, 3, 4 dankgebed en voorbeden collecten (tijdens de collecte Opwekking 136) zingen NLB 1006 Geloofsbelijdenis zingen Psalm 79: 5 zegen

Continue reading

Morgendienst 2019-03-17 09:30

welkom zingen: Opwekking 717 stilte votum en groet zingen: Psalm 40: 1 en 2 lezing van de Wet zingen: Psalm 25: 5 en 6 gebed kindermoment zingen: Projectlied Bijbellezing: Lucas 9: 18–27 zingen: Psalm 44: 12 en 14 (OB) Verkondiging: Zingen: NLB 835 dankgebed collecten zingen: Psalm 91: 1 en 8 zegenbede

Continue reading