Klik deze button als u de dienst live wilt volgen of als de dienst nog niet in de onderstaande lijst voorkomt.

Middagdienst 2018-12-16 17:00

welkom zingen: Liedboek 288: 1, 4, 5 stil gebed, votum en groet zingen: Psalm 100: 1, 3, 4 [ob] gebed zingen: Liedboek 328: 1, 2 schriftlezing: Maleachi 3: 13–24 (NBV). zingen: Psalm 56: 3, 4 verkondiging – thema: De Here zal komen. zingen: Liedboek 126: 1-3 dankgebed en voorbeden collecte zingen: Psalm 67: 2 geloofsbelijdenis […]

Continue reading

Morgendienst 2018-12-16 09:30

welkom en mededelingen Zingen: Psalm 146: 1, 5 (ob) Stilte, votum en groet Zingen: Lieboek 120: 1, 3 gebod zingen Opwekking 589 gebed kindermoment met kinderlied Bijbellezing: Lukas 1: 39-56 (HSV) zingen: Nieuw Liedboek 464: 3-6 preek zingen: Liedboek 66: 1, 4, 6 dankgebed en voorbeden collecte zingen: Psalm 103: 2, 9 zegen

Continue reading

Middagdienst 2018-12-09 17:00

welkom zingen: Liedboek 477: 1, 2 stilte, votum en groet zingen: Opwekking 768 gebed Bijbellezing: Mattheüs 19: 1-10 (NBV) zingen: Liedboek 38: 3, 5 preek: Gods (ver)dragen zingen: Psalm 68: 7 dankgebed en voorbeden collecten zingen Opwekking 714 Geloofsbelijdenis zingen Psalm 33: 7, 8 zegen

Continue reading

Morgendienst 2018-12-09 09:30

welkom en mededelingen zingen: Psalm 89: 9, 13 stilte, votum en groet zingen: Nieuw Liedboek 473: 1, 2, 3 gebod zingen Opwekking 598 gebed kindermoment met kinderlied Bijbellezing: Lukas 1: 26-38 (NBV) zingen: Nieuw Liedboek 464: 1, 2, 3, 4 preek zingen: Psalm 31: 15, 17 (ob) dankgebed en voorbeden collecte zingen: Liedboek 399: 4, […]

Continue reading

Middagdienst 2018-12-02 17:00

welkom zingen: Psalm 119: 1, 4 stilte votum en groet zingen: Opwekking 797 gebed Bijbellezing: Mattheüs 19: 1-10 zingen: Liedboek 38: 1, 3 Verkondiging: Trouw blijven zingen: Psalm 111: 5, 6 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Opwekking 705 geloofsbelijdenis zingen: Psalm 146: 3, 4 (ob) zegen

Continue reading

Morgendienst 2018-12-02 09:30

welkom zingen: Psalm 135: 1, 10 stilte votum en groet zingen: Psalm 141: 1-3 lezing van de Wet zingen: Opwekking 623 gebed kindermoment zingen: projectlied Bijbellezing: Lukas 1: 1-25 zingen: NLB 464: 1, 2 verkondiging zingen: SB 14: 1-3 dankgebed collecten zingen: Psalm 98: 2, 4 (ob) zegen

Continue reading

Middagdienst 2018 11-25 17:00

Thema: “Actief leven met/voor God” Zingen: Opwekking 539 Stil gebed Votum en groet Zingen: Opwekking 717 ​Zingen: Opwekking 510 Zingen: Opwekking 618 Gebed Bijbellezing: Lukas 14: 25–33 (NBV) Zingen: Psalm 25: 2, 6 Preek Zingen: Opwekking 789 Dankgebed en voorbeden Collecte Zingen: YfC 62 (geloofsbelijdenis) Zegen Zingen: Opwekking 798

Continue reading

Eeuwgheidszondag 2018-11-25 09:30

Welkom Zingen Psalm 90: 1 Stilte, votum en groet Zingen Psalm 103: 8-9 (ob) Gebod​ Zingen Opwekking 811 Gebed Kindermoment en kinderlied​ Bijbellezing Markus 14: 1-9 (NBV) Zingen NLB 23c : 1, 3-5. Preek Zingen “Ik zal er zijn” (Sela) Gedenken van de overledenen Zingen: LLvO 18: 1-4. Dankgebed en voorbeden Collecten Zingen ELB 132: […]

Continue reading

Middagdienst 2018-11-18 17:00 (HA)

welkom zingen: Psalm 108: 1 (ob) stilte, votum en groet zingen: Psalm 26: 1, 3 avondmaalsviering: – onderwijs en gebed – zingen: opwekking 612 – zingen aan tafel: Psalm 103: 3 gebed Bijbellezing: 1 Korintiërs 6: 12-20 (NBV) zingen: Liedboek 118: 1 preek zingen: Liedboek 473: 2-3, 5, 10 dankgebed en voorbeden collecten zingen opwekking […]

Continue reading

Morgendienst 2018-11-18 09:30 (HA)

welkom zingen: Psalm 138: 1, 3 (ob) stilte, votum en groet zingen: Psalm 139: 1, 3 (schuldbelijdenis) genadeverkondiging gebed en voorbeden kindermoment en kinderlied Bijbellezing: Markus 12: 38-44 (NBV) preek zingen: Opwekking 674 avondmaalsviering: – onderwijs – gebed – zingen psalm 50: 11 – tafel 1 zingen: SB 25: 1 – tafel 2 zingen: SB […]

Continue reading