Klik deze button als u de dienst live wilt volgen of als de dienst nog niet in de onderstaande lijst voorkomt.

Middagdienst 2019-02-10 17:00

welkom zingen: Psalm 62: 4, 6 stilte votum en groet zingen: Psalm 146: 2, 5 (ob) gebed kindercatechese Bijbellezing: Lukas 12: 13-21; 33-34 (NBV) zingen: Psalm 49: 3-5 (DNB) preek zingen: SB 22: 1, 2, 5, 6 dankgebed en voorbeden collecten zingen; Liedboek 281: 1-3 Geloofsbelijdenis zingen; Liedboek 281: 4 zegen

Continue reading

Morgendienst 2019-02-10 09:30

welkom en mededelingen zingen: Psalm 95: 1, 4 (ob) stilte votum en groet zingen: Opwekking 689 gebod zingen: Psalm 27: 5, 7 gebed kindermoment zingen: Wie durft het aan? Bijbellezing: Markus 6: 1-6 (NBV) zingen: Liedboek 169: 1, 2, 4 preek: Preken voor eigen parochie. zingen: Liedboek 169: 5, 6 dankgebed en voorbeden collecte (tijdens […]

Continue reading

Middagdienst 2019-02-03 17:00

welkom zingen: Opwekking 797 stilte votum en groet zingen: Opwekking 461 gebed zingen: Opwekking 599 Bijbellezing: Handelingen 4: 5-14 verkondiging: zingen: Opwekking 773 dankgebed en voorbeden collecten geloofsbelijdenis zingen: Opwekking 798 zegen zingen: Opwekking 553

Continue reading

Morgendienst 2019-02-03 09:30

welkom en mededelingen zingen: Opwekking 612 stilte, votum en groet zingen: Psalm 61: 1, 3, 5 gebod zingen: Psalm 112: 3, 4 gebed kindermoment met kinderlied Opwekking Kids 139 Bijbellezing: Ruth 2 (NBV) zingen: Opwekking 727 preek zingen: NLB 1005 dankgebed en voorbeden collecte zingen: Psalm 72: 4, 6 zegen

Continue reading

Middagdienst 2019-01-27 17:00

welkom zingen: Opwekking 428 stilte votum en groet zingen: Psalm 103: 1, 3 gebed zingen: Psalm 103: 4, 5 Bijbellezing: Johannes 8:1-11 zingen: Psalm 86: 2, 4-6 (DNP) verkondiging: ‘De twee zijden van het Evangelie’ zingen: JdH 150: 1-3 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Psalm 130: 2-3 geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 255: 1-2, 4 zegen

Continue reading

Morgendienst 2019-01-27 09:30

welkom zingen: Psalm 118: 1, 6, 10 stilte votum en groet zingen: Psalm 40: 1, 6 (DNP) lezing van de Wet zingen: Psalm 25: 4 gebed kindermoment zingen: Opwekking Kids 233 Bijbellezing: Lucas 15: 1-10 zingen: Liedboek 395: 1 en 3 Verkondiging: ‘Hoe God het verlorene zoekt’ Zingen: JdH 497: 1-4 dankgebed collecten zingen: Psalm […]

Continue reading

Middagdienst 2019-01-20 17:00

welkom zingen: Breng ons samen (Sela) stilte, votum en groet zingen: Psalm 16: 1, 4 avondmaalsviering – onderwijs en gebed – zingen: Opwekking 281 (Als een hert) – zingen aan tafel: Psalm 103: 1, 2 gebed Bijbellezing:​ Markus 5: 21-24 en 35-43​; Colossenzen 2: 12-15 (NBV) zingen: Psalm 4: 1, 3 verkondiging: Een andere kijk […]

Continue reading

Morgensdienst 2019-01-20 09:30

welkom zingen: ZG 213: 1, 2 stilte votum en groet zingen: ZG 213: 3 schuldbelijdenis genadeverkondiging gebod zingen Psalm 119: 6 gebed en voorbeden kindermoment en kinderlied Bijbellezing: 1 Korintiërs 11: 23-26 (NBV) preek: Waar is Jezus? zingen: Psalm 133: 1, 3 (ob) avondmaalsviering: – onderwijs – gebed – zingen LLvO 4: 1, 2, 4 […]

Continue reading

Middagdienst 2019-01-13 17:00

welkom zingen: Psalm 108: 1 (ob) stilte, votum en groet zingen: Opwekking 222* (Doorgrond mijn hart) gebed Bijbellezing: Mattheüs 19: 9-12; 1 Korintiërs 7: 1-11; 25-35 (NBV) zingen: Psalm 37: 2, 3 (ob) preek: Single-zijn zingen: Liedboek 428: 1, 3 dankgebed en voorbeden collecten zingen Opwekking 520 Geloofsbelijdenis zingen Psalm 73: 9, 10 zegen

Continue reading

Morgendienst 2019-01-13 09:30

welkom zingen: ‘Mijn toevlucht’ (Sela) stilte votum en groet zingen: Psalm 42: 1, 3 lezing van de Wet zingen: Opwekking 429 gebed kindermoment zingen: Opwekking kids 118 Bijbellezing: Genesis 15:1-21 (NBV) zingen: Psalm 81: 1-2, 9 Verkondiging: Geen twijfel mogelijk! Zingen: Opwekking 599* dankgebed collecten zingen: Liedboek 477: 1-2 zegen

Continue reading