Klik deze button als u de dienst live wilt volgen of als de dienst nog niet in de onderstaande lijst voor komt.

Klik deze button als u de dienst live met beeld wilt volgen via YouTube:

Morgendienst 2023-08-27 09:30

welkom zingen Psalm 98: 1, 2 stilte, votum en groet zingen Opwekking 803 gebod zingen: Liedboek 463: 1, 2, 5 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing (NBV21): – Exodus 19: 1-8 – Exodus 19: 16-20 – Exodus 20: 18-21 zingen: Psalm 68: 3, 7 preek zingen: Liedboek 243: 4-7 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de […]

Continue reading

Avonddienst 2023-08-20 19:00

Welkom Voorzang (staande): Opwekking 520 Stil gebed (staande) Votum en groet (staande) Zingen: Psalm 108: 1, 2 (OB) Gebed om de leiding van de Heilige Geest Schriftlezing: Psalm 62 en Psalm 131 (HSV) Zingen: Psalm 61: 1-3 Tekstafkondiging: Psalm 131 Zingen: Psalm 131: 1-3 (DNP) Dankgebed en voorbeden Inzameling van de gaven (online en fysiek) […]

Continue reading

Morgendienst 2023-08-20 09:30

Welkom Zingen: Opwekking 464 Stil persoonlijk gebed Votum en groet Zingen: Psalm 118: 5 en 6 Lezing van de Wet Zingen: Liedboek 449: 1, 3-5 Gebed Kindermoment Zingen Kinderlied Schriftlezing: Exodus 17: 1–7 (NBV21) Zingen: Psalm 95: 3, 4 Verkondiging Zingen: Liedboek 14: 2, 4 Dankgebed en voorbeden Collecten (digitaal; bij de uitgang staat een […]

Continue reading

Avonddienst 2023-08-13 19:00

welkom zingen: Liedboek 75: 1, 14, 15 stil gebed votum en groet zingen: Psalm 62: 4, 5 gebed zingen: Liedboek 328: 1-3 lezing: Hebreeën 11: 8–10 en 13–16 Mattheüs 25: 35–36 verkondiging: ‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’ zingen: Liedboek 21: 1, 6, 7 dankgebed collecten Zegenbede door diaken of ouderling zingen: […]

Continue reading

Morgendienst 2023-08-13 09:30

welkom zingen: Opwekking 539 stilte votum en groet zingen: Psalm 95: 1,3 lezing van de Wet zingen: Opwekking 687: 2, 4 gebed kindermoment kinderlied: ELB 420 lezing: Genesis 32: 23-32 en Mattheüs 15: 21-28 zingen: Liedboek 409: 2, 4 verkondiging zingen: Opwekking 428 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Liedboek 429: 1-3 zegen

Continue reading

Avonddienst 2023-08-06 19:00

Welkom Zingen: Psalm 103: 1-3 Stil persoonlijk gebed Votum en groet Zingen: Liedboek 21: 3, 4 Gebed Zingen: Liedboek 329: 1-3 Schriftlezing Psalm 77 Zingen: Opwekking 215 Verkondiging Zingen: Opwekking 672 Dankgebed en Voorbeden Collecten Zegenbede door een diaken of ouderling Zingen: Psalm 89: 3 Geloofsbelijdenis Zingen: Liedboek 399: 3 Zegen

Continue reading

Morgendienst 2023-08-06 09:30

Welkom Zingen: Psalm 147: 1, 2 en 4 Stil persoonlijk gebed Votum en groet Zingen: Nieuw Liedboek: 1005 Lezing van de Wet Zingen: Schriftberijming 28: 1-5 Gebed Kindermoment Zingen: Kinderlied ELB 420 Schriftlezing Marcus 2: 1–12 (NBV21) Zingen: Psalm 142: 1-5 (DNP) Verkondiging Zingen: Opwekking 68 Dankgebed en voorbeden Collecten Zegenbede Zingen: Liedboek 444: 1-3 […]

Continue reading

Avonddienst 2023-07-23 19:00

Welkom Zingen: ELB 297 Stil gebed Votum en Groet Zingen: Psalm 124: 1, 3-4 Gebed Schriftlezing: Richteren 4: 1-10, 5: 6-8 Zingen: Liedboek 9: 1-4 Verkondiging met als thema: ‘Vrouwen naar Gods hart – Debora’ Zingen: Liedboek 9: 9-10 Dankgebed en Voorbeden Collecten en zegenbede Zingen: Liedboek 399: 1-3 Geloofsbelijdenis Zingen: Liedboek 399: 4-6 Zegen

Continue reading

Morgendienst 2023-07-30 09:30

Overlijdensmededeling Zingen: Psalm 103: 8-9 (ob) Overige mededelingen Zingen: Opwekking 720 Votum en Groet Zingen: Psalm 136 vers 1 (a), 3(v), 6(m), 9(v), 11(m), 13(a) Leefregel Zingen: Opwekking 520 Gebed Kindermoment Kinderlied: Opwekking Kids 185 Lezingen: Jozua 2 en Jozua 6: 20-25 (NBV21) Zingen: 116: 1-4 (DNP) Verkondiging: Vrouwen naar Gods hart – Rachab Zingen: […]

Continue reading

Avonddienst 2023-07-23 19:00

Welkom zingen: Liedboek 328: 1-2 Stil gebed zingen: Psalm 121: 1 votum Groet Hardop gezamenlijk gesproken amen zingen: Psalm 89: 1 en 6 Gebed schriftlezing 2 Koningen 2: 1-18 zingen: Psalm 93: 1-4 Preek: tekst 2 Koningen 2: 9, 14 thema: Houd vol, Hij laat niet los! zingen: Liedboek 305: 1-2 Gebed Collecten en zegengebed […]

Continue reading