Klik deze button als u de dienst live wilt volgen of als de dienst nog niet in de onderstaande lijst voor komt.

Klik deze button als u de dienst live met beeld wilt volgen via YouTube:

Middagdienst 2024-06-02 17:00

Welkom zingen: Liedboek 409: 1, 3, 5 stil gebed zingen: Psalm 9: 1, 5 gebed Schriftlezing: Job 3 (NBV); Tekst: vers 1 zingen: Psalm 109: 10, 12 preek zingen: Psalm 22: 1, 4, 11 dankgebed collectes zegenbede zingen: Liedboek 470: 1, 3 geloofsbelijdenis zingen: Psalm 68: 7 zegen

Continue reading

Morgendienst 2024-06-02 09:30

Welkom zingen: Psalm 119: 5, 62 Stilte, votum en groet zingen: Opwekking 723 Gods gebod Zingen: Evangelische Liedbundel 390 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Handelingen 4: 5–31 (NBV21) Zingen: Psalm 45: 2, 3 Preek: Vrijheid van geloofsuiting zingen: Liedboek 360: 3 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Psalm 106: 1, 2, 22 […]

Continue reading

Morgendienst (HA) 2024-05-26 09:30

Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 84: 1-2 (OB) Stil gebed, Votum en groet Zingen: Psalm 98: 1-2 (DNP) Onderwijs (gebod) Zingen Opwekking 350 Gebed en voorbeden kindermoment zingen: kinderlied Schriftlezing: 1 Korinthe 16 (NBV’21) Zingen Psalm 61: 3, 5 Verkondiging over ‘Maranatha’ Zingen Opwekking 585 Formulier HA: – onderwijs – gebed Zingen: Sela ‘Aan tafel’ […]

Continue reading

Middagdienst 2024-05-19 17:00

welkom zingen: Liedboek 249 stil gebed votum en groet zingen: Psalm 148: 1,3 (DNB) gebed lezing: Handelingen 2: 12-18 (NBV21) zingen: Psalm 92: 3,8 (Liedboek) Tekst afkondiging: Handelingen 2:14a (HSV) verkondiging: thema: De Geest doet je ergens voor stáán! zingen: Zingende Gezegend 184: 1-2, 5, 8 dankgebed inzameling van gaven zegengebed over de gaven zingen: […]

Continue reading

Morgendienst 2024-05-19 09:30

welkom zingen: Psalm 118: 12 (OB) stil gebed votum en groet zingen: Opwekking 623 gebed kindermoment kinderlied Opwekking Kids 70 lezing: Handelingen 2: 1-18 (NBV21) zingen: Liedboek 320: 1, 4 lezing: Numeri 11: 10-34 (NBV21) zingen: Liedboek 39: 1-2, 4 verkondiging: De Geest van overvloed zingen: ELB 147:1,3,5 dankgebed en voorbeden inzameling van de gaven […]

Continue reading

Middagdienst 2024-05-12 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Psalm 8: 1, 3-5 Gebed Zingen: Liedboek 169: 1-2 kindercatechese Lezen: HC vr. 6-8 Bijbellezing: Efeziërs 2: 1-10 (NBV21) zingen: Liedboek 169: 3-4 Preek: Zelfkennis zingen: Opwekking 222 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Opwekking 580 geloofsbelijdenis zingen: Nieuw Liedboek 425 zegen

Continue reading

Morgendienst 2024-05-12 09:30

Welkom zingen: Psalm 68: 2, 7 Stilte, votum en groet zingen: Opwekking 546 Gods gebod: 1 Johannes 4: 7-11 (NBV21) Zingen: Psalm 103: 4, 5 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Jesaja 66: 7-14 (NBV21) Zingen Opwekking 744 Bijbellezing: Johannes 14: 15-26 (NBV21) Zingen: Liedboek 234: 1-2 Preek zingen: Liedboek 409: 1, 3-4 dankgebed inzameling van de […]

Continue reading

Welkom Zingen: Psalm 24: 1, 4-5 Stil persoonlijk gebed Votum en groet Zingen: Psalm 104: 1, 7 (DNP) Gebed Zingen: Weerklank 421 Schriftlezing: Hosea 4 Zingen: Liedboek 38: 1, 4-5 Verkondiging Zingen: Liedboek 479: 1-4 Dankgebed en Voorbeden Collecten Zegenbede over de gaven Zingen: Psalm 96: 3-4, 6 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 36: 2-3 Zegen

Continue reading

Welkom Zingen: Psalm 124: 1, 4 Stil persoonlijk gebed Onze hulp en groet Zingen: Psalm 133: 1-3 Lezing van de Wet Zingen: Liedboek 62: 1-4 Gebed Kindermoment Kinderlied: Opwekking 484 Schriftlezing: Mattheüs 12: 43-45 en Galaten 4: 1-10 en 5: 1-13 Zingen: Psalm 81: 1, 7, 8, 12 Verkondiging Zingen: Psalm 116: 1, 3-4 Dankgebed […]

Continue reading

Middagdienst 2024-04-28 17:00

Welkom zingen: Opw 832 Stil gebed Votum en groet Zingen: Psalm 43: 3-4 (ob) Gebed om de leiding van de Heilige Geest Schriftlezing: Efeze 2 (NBV’21) Zingen: Psalm 61: 1-3 Tekst afkondiging: Efeze 2: 4-6 Zingen: Opwekking 428 Dankgebed en voorbeden Inzameling van de gaven (online en fysiek) – dankgebed diaken Zingen: Liedboek 444: 1-3 […]

Continue reading