Morgendienst 2019-01-13 09:30

welkom zingen: ‘Mijn toevlucht’ (Sela) stilte votum en groet zingen: Psalm 42: 1, 3 lezing van de Wet zingen: Opwekking 429 gebed kindermoment zingen: Opwekking kids 118 Bijbellezing: Genesis 15:1-21 (NBV) zingen: Psalm 81: 1-2, 9 Verkondiging: Geen twijfel mogelijk! Zingen: Opwekking 599* dankgebed collecten zingen: Liedboek 477: 1-2 zegen

Continue reading

Morgendienst 2019-01-06 09:30

welkom zingen: ELB 109: 1-2 stilte, votum en groet aanvangstekst zingen: Psalm 131: 1-3 lezing van de Wet zingen: Psalm 119: 49 gebed kindermoment zingen: ELB 262 Bijbellezing: Johannes 1:1-18; Filippenzen 2:5-11 (NBV) zingen: Liedboek 147: 1-3, 5 Verkondiging: Gekomen om te dienen Zingen: Liedboek 481: 1-2 dankgebed collecten zingen: Psalm 86: 5-6 (OB) zegen

Continue reading

Morgendienst 2018-12-30 09:30

welkom zingen: Johannes de Heer 33 stilte , votum en groet zingen: Psalm 95: 1 en 4 (ob) verootmoediging zingen: Psalm 116: 2 genadeverkondiging zingen: Psalm 116: 3 lezing van de Wet zingen: Psalm 116: 8 gebed kindermoment zingen: ELB 425 Bijbellezing: Hebreeën 12:12-29 HSV zingen: Psalm 97: 2 en 6 verkondiging: Hebreeën 12: 18, […]

Continue reading

Morgendienst 2018-12-25 09:30

welkom zingen: Psalm 105: 1-2, 5 (ob) stilte, votum en groet samenzang: “De nacht is vergevorderd” koorzang: “Immanuël” en “Nu zijt wellekome” gebed kindermoment en kinderlied Bijbellezing: Lukas 2: 1-20 (HSV) zingen: Liedboek 135: 1-3 Bijbellezing Colossenzen 1: 15-20 (HSV) koorzang: ‘In de stille kerstnacht” en “Kerstfeesttijd” Preek: Eer aan God in de hoge en […]

Continue reading

Morgendienst 2018-12-23 09:30

Zingen: Psalm 106: 1, 21 Stilte, votum en groet Zingen: Liedboek 130: 1, 3-4 gebod zingen Psalm 18: 1 gebed kindermoment met kinderlied Bijbellezing: Lukas 1: 57-80 (HSV) zingen: VL 21: 1-3, 6 preek zingen: Lofzang van Zacharias: 1, 4-5 (ob) dankgebed en voorbeden collecte zingen: Psalm 22: 11-12 zegen

Continue reading

Morgendienst 2018-12-16 09:30

welkom en mededelingen Zingen: Psalm 146: 1, 5 (ob) Stilte, votum en groet Zingen: Lieboek 120: 1, 3 gebod zingen Opwekking 589 gebed kindermoment met kinderlied Bijbellezing: Lukas 1: 39-56 (HSV) zingen: Nieuw Liedboek 464: 3-6 preek zingen: Liedboek 66: 1, 4, 6 dankgebed en voorbeden collecte zingen: Psalm 103: 2, 9 zegen

Continue reading

Morgendienst 2018-12-09 09:30

welkom en mededelingen zingen: Psalm 89: 9, 13 stilte, votum en groet zingen: Nieuw Liedboek 473: 1, 2, 3 gebod zingen Opwekking 598 gebed kindermoment met kinderlied Bijbellezing: Lukas 1: 26-38 (NBV) zingen: Nieuw Liedboek 464: 1, 2, 3, 4 preek zingen: Psalm 31: 15, 17 (ob) dankgebed en voorbeden collecte zingen: Liedboek 399: 4, […]

Continue reading

Morgendienst 2018-12-02 09:30

welkom zingen: Psalm 135: 1, 10 stilte votum en groet zingen: Psalm 141: 1-3 lezing van de Wet zingen: Opwekking 623 gebed kindermoment zingen: projectlied Bijbellezing: Lukas 1: 1-25 zingen: NLB 464: 1, 2 verkondiging zingen: SB 14: 1-3 dankgebed collecten zingen: Psalm 98: 2, 4 (ob) zegen

Continue reading

Morgendienst 2018-11-11 09:30

Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 27: 5, 7 (ob) Stilte, votum en groet Zingen: Opwekking 687 gebod zingen NLB 130c gebed kindermoment met kinderlied Bijbellezing: Markus 13: 1-23 (HSV) zingen: Psalm 93: 1-4 preek: Pas op jezelf! zingen: Liedboek 303: 1, 3-4 dankgebed en voorbeden collecte zingen: ELB 172: 1-4 zegen

Continue reading

Morgendienst 2018-11-04 09:30

welkom en mededelingen zingen: Opwekking 481 stilte, votum en groet zingen: Liedboek 326: 1-4 gebod zingen: Psalm 119: 62, 65 gebed kindermoment zingen :Opwekking Kids 29 Bijbellezing: Markus 12: 28-37 (NBV) zingen: Psalm 40: 4 (ob) preek: “Heel dichtbij Gods koninkrijk”. zingen: Liedboek 446: 1-4. dankgebed en voorbeden collecte zingen: Opwekking 40 zegen

Continue reading