Morgendienst 2024-02-25 09:30

welkom zingen: Liedboek 182:1, 3 stilte persoonlijk gebed votum en groet zingen: Opwekking 595 lezing van de Wet zingen: Psalm 32: 3-4 (OB) gebed kindermoment kinderlied: Opwekking Kids 281 schriftlezing: 1 Petrus 1: 3-12 zingen: Psalm 69: 5 (DNP) verkondiging: ​thema: Meekijken met nieuwsgierige engelen zingen: Psalm 118: 5 + 6a/10b dankgebed en voorbeden collecten […]

Continue reading

Morgendienst 2024-02-18 09:30

Welkom Zingen: Opwekking 245 Stil persoonlijk gebed Votum en groet Zingen: Liedboek 457: 1-4 Lezing van de Wet Zingen: Psalm 81: 7-9 Gebed Kindermoment Zingen: Opwekking Kids 281 Schriftlezing: Exodus 3: 1–15 en Johannes 18: 1–11 Zingen: Nieuw Liedboek 562: 1-3 Verkondiging Zingen: Opwekking 770 Dankgebed en voorbeden Collecten Zegenbede over de gaven Zingen: Psalm […]

Continue reading

Morgendienst 2024-02-04 09:30

Welkom zingen Psalm 146: 1, 4, 5 stilte, votum en groet zingen “Met open armen” Gods gebod Zingen Liedboek 449: 1, 3, 5 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Job 31: 13–40 (NBV21) Zingen: Psalm 17: 1-2 Preek: Open deuren zingen: Nieuw Liedboek 1005: 1-5 dankgebed inzameling van de gaven tijdens het inzamelen zingen we Liedboek 473: […]

Continue reading

Morgendienst 2024-01-28 09:30

welkom mededeling van overlijden stilte ter herdenking zingen: Psalm 43: 3-4 (ob) overige mededelingen zingen: Psalm 92: 1-2 (ob) stilte votum en groet zingen: Opwekking 203 lezing van de Wet zingen: Psalm 40: 3-4 gebed kindermoment kinderlied: Op Toonhoogte 502 lezing: Johannes 5: 1-18 (NBV21) zingen: Nieuw Liedboek 534: 1-2, 4 verkondiging: Jezus kent geen […]

Continue reading

Morgendienst 2024-01-14 09:30

welkom zingen: Psalm 45: 1, 4 stilte, votum en groet zingen Opwekking 790 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Johannes 2: 1-12 (NBV21) Zingen: Liedboek 166: 3-4 preek: Het eerste bewijs van Jezus’ grootheid zingen: Psalm 86: 4-5 inleiding op de avondmaalsviering gebed zingen: Sela: “Aan uw tafel” viering lofprijzing zingen Psalm 68: 10 (ob) dankgebed inzameling […]

Continue reading

Morgendienst 2024-01-07 09:30

Welkom Zingen: Liedboek 426: 1, 3 Stil persoonlijk gebed Votum en groet Zingen: Liedboek 90: 1-2 Lezing van de Wet Zingen: Psalm 40: 3-4 Gebed Kindermoment Zingen Kinderlied Schriftlezing: Mattheus 3: 13-17 en 4: 1-11 Zingen: Psalm 91: 4-6 Verkondiging: De Zoon van God getest Zingen: Psalm 89: 10-11 Dankgebed en voorbeden Collecten Zegengebed over […]

Continue reading

Morgendienst 2023-12-31 09:30

welkom zingen: Psalm 19: 1-3 (DNP) stilte, votum en groet zingen: Sela: Wijs mij de weg naar Bethlehem Gods gebod zingen: Psalm 119: 49 gebed kindermoment kinderlied: Dank God onze Vader Bijbellezingen: (NBV21) – Genesis 25: 1-6 – Jesaja 60: 1-6 Zingen: Opwekking 72 Bijbellezing: Mattheüs 2: 1-12 Zingen: Liedboek 483: 1, 4 Preek: Vanwaar […]

Continue reading

Eerste Kerstdag 2023-12-25 09:30

Koorzang: Glory to God in the highest welkom Samenzang met koor: Liedboek 138: 1(a), 2(a), 3(k), 4 (a+k) stilte, votum en groet Samenzang Liedboek 134: 1-3 gebed Koorzang. “t Was nacht in Bethlehems dreven” en “Heilige nacht” kindermoment Samenzang ELB 106: 1, 2, 4 Bijbellezing: Lukas 2: 1-7 (HSV) Samenzang: Liedboek 143: 1-3 Bijbellezing Lukas […]

Continue reading

Morgendienst 2023-12-24 09:30

Welkom Zingen Liedboek 125: 1, 4 en 5 Stil persoonlijk gebed, votum en groet Zingen Psalm 92: 1-2 (DNP) Lezing van de Wet Zingen Opwekking 350 Gebed Kindermoment Zingen ‘Een nieuw begin’ Schriftlezing Lucas 1: 26-56 (NBV21) Zingen Sela: ‘Maria, had je door’ Verkondiging Zingen Lofzang van Maria 1-4 Dankgebed en voorbeden Collecten Zegenbede voor […]

Continue reading

Morgendienst 2023-12-17 09:30

welkom zingen: Liedboek 126:1-3 stilte, votum en groet zingen: Sela: Verwachten Gods gebod Zingen: Psalm 19: 3, 5 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Jesaja 65:1-16 (NBV21) Zingen: Schriftberijmingen 15: 5, 7 Preek: Gods beschikbaarheid voor ongeïnteresseerden zingen: Liedboek 395: 1, 3, 4 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Psalm 105: 1-2 zegen

Continue reading