Morgendienst 2022-01-23 09:30

welkom zingen: Nieuw Liedboek 216: 1-3 stilte, votum en groet zingen: Psalm 135: 1, 2 geboden zingen: Opwekking 811 gebed kindermoment zingen: Opwekking 40 Bijbellezing: Mattheüs 13:44-46 en 19:16-30 (NBV) zingen: Psalm 16: 1 preek zingen: Youth for Christ 62: 1-4 dankgebed collecten (orgel) zingen: Schriftberijmingen 20: 1, 3, 5* zegen zingen: Opwekking 746

Continue reading

Morgendienst 2022-01-16 09:30

Welkom zingen: Liedboek 326: 1, 5 stilte, votum en groet zingen: Opwekking 589 Gods gebod zingen: Psalm 111: 1, 6 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Lukas 2: 39–52 (NBV) preek: Opgroeien zingen: Liedboek 476: 1 dankgebed collecten zingen: Psalm 92: 3, 7, 8 zegen

Continue reading

Morgendienst 2022-01-09 09:30

Welkom zingen: Psalm 93: 1-4 stilte votum en groet zingen: Opwekking 464 lezing van de Wet zingen: Opwekking 350 gebed kindermoment kinderlied: lezing: Marcus 1: 1-15 (NBV21) zingen: Liedboek 48: 1-3 verkondiging: “Het Koninkrijk is nabij-wat doen we daarmee?”. zingen: Liedboek 281: 1-4 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Psalm 97: 1 en 6 zegen

Continue reading

Morgendienst 2022-01-02 09:30

welkom & mededelingen zingen: Liedboek 465: 1-3, 5 stil gebed, votum & groet zingen: Opwekking 789 gebod zingen: Opwekking 245 gebed kindermoment zingen: Opwekking Kids 27b Bijbellezing: Psalm 34 (NBV) zingen: Psalm 91: 1, 8 preek zingen: Psalm 61: 1-5 dankgebed collecte zingen: Opwekking 710* zegen

Continue reading

Morgendienst 2e Kerstdag 2021-12-26 09:30

welkom zingen: Psalm 118: 12, 13 OB stilte votum en groet zingen: Liedboek 26: 1, 3, 4 lezing van de Wet zingen: Sela: ‘Wijs mij de weg naar Bethlehem’ gebed kindermoment kinderlied: lezing: Lukas 2: 1-20 HSV zingen: Joh. de Heer 551: 1-2 verkondiging zingen: Liedboek 146: 2, 4, 5, 7 dankgebed en voorbeden collecten […]

Continue reading

Morgendienst 2021-12-19 09:30

welkom zingen: Liedboek 120: 1, 2 stilte, votum en groet zingen: Opwekking 717 Gods gebod zingen Psalm 40: 5, 7 gebed kindermoment met aansteken 4e adventskaars kinderlied* Bijbellezing: Habakuk 1:1–2:4 (NBV) zingen: Psalm 27: 7 (ob) preek: Onbegrip, schrik en vertrouwen zingen: Liedboek 288: 1, 2, 4, 8 dankgebed collecten zingen: ELB 56 zegen

Continue reading

Morgendienst 2021-12-12 09:30

welkom zingen: Liedboek 126: 1, 2 stilte, votum en groet zingen: Opwekking 811 Gods gebod (1 Petrus 4: 7–11 HSV) zingen: Psalm 51: 5, 7 gebed kindermoment met aansteken 3e adventskaars kinderlied Bijbellezing: Maleachi 2:17 – 3:6 en 1 Petrus 4: 12-19 (HSV) zingen: Psalm 80: 2, 3, 6 preek: Wie het eerst aan de […]

Continue reading

Morgendienst 2021-12-05 09:30 (H.A.)

welkom zingen: Liedboek 117: 1, 4, 6 stilte, votum en groet zingen “Kom tot ons Heer” (Sela) Gods geboden zingen Psalm 27: 5 gebed kindermoment met aansteken 2e adventskaars kinderlied Bijbellezing: Openbaring 3: 14–22 en Lukas 12: 35–38 (NBV) preek “Hoor wie klopt daar? “ zingen: Liedboek 295: 1, 3, 5 onderwijs uit formulier gebed […]

Continue reading

Morgendienst 2021-11-28 09:30

welkom zingen: Opwekking 355: 1, 2 stilte votum en groet zingen: Psalm 100:1 en 4 (OB) lezing van de Wet zingen: Psalm 103:3 en 5 gebed kindermoment kinderlied: Op toonhoogte 448 lezing: Exodus 3:13-14 + 4:10-17 zingen: Psalm 84:3 en 6 verkondiging: zingen: Opwekking 488 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Opwekking 249 zegen

Continue reading

Morgendienst 2021-11-21 09:30

Welkom zingen: Psalm 121: 1, 2, 4 (ob) Stilte, votum en groet zingen: Opwekking 727 Gods gebod zingen: Psalm 103: 3, 5 Gebed kindermoment kinderlied​ Bijbellezing Mattheüs 22: 23–33 (NBV21) zingen: Liedboek 14: 1, 3, 5 Preek: God is een God van levenden zingen: Psalm 73: 9, 10 Gedenken van de overledenen – Sijmon Eenkhoorn […]

Continue reading