Morgendienst 2024-05-05 09:30

Welkom
Zingen: Psalm 124: 1, 4
Stil persoonlijk gebed
Onze hulp en groet
Zingen: Psalm 133: 1-3
Lezing van de Wet
Zingen: Liedboek 62: 1-4
Gebed
Kindermoment
Kinderlied: Opwekking 484
Schriftlezing: Mattheüs 12: 43-45 en
Galaten 4: 1-10 en 5: 1-13
Zingen: Psalm 81: 1, 7, 8, 12
Verkondiging
Zingen: Psalm 116: 1, 3-4
Dankgebed en voorbeden
Collecten en zegebede
Zingen: Weerklank 454
Zegen