Morgendienst 2024-05-12 09:30

Welkom zingen: Psalm 68: 2, 7 Stilte, votum en groet zingen: Opwekking 546 Gods gebod: 1 Johannes 4: 7-11 (NBV21) Zingen: Psalm 103: 4, 5 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Jesaja 66: 7-14 (NBV21) Zingen Opwekking 744 Bijbellezing: Johannes 14: 15-26 (NBV21) Zingen: Liedboek 234: 1-2 Preek zingen: Liedboek 409: 1, 3-4 dankgebed inzameling van de […]

Continue reading