Middagdienst 2023-11-19 17:00

Zingen: Liedboek 21: 1, 4 Stil gebed Votum en groet Zingen: Psalm 9: 1, 5 Gebed Schriftlezing Job 1: 6-22; tekst: 20-22 (NBV) Zingen Psalm 138: 1, 4 Preek Zingen Schriftberijmingen 17: 2-3 Gebed Collectes Zingen Psalm 62: 1, 5 geloofsbelijdenis Liedboek 445: 2, 3 zegen

Continue reading

Middagdienst 2023-10-01 17:00

welkom zingen: Psalm 121: 1, 3, 4 stil gebed votum en groet zingen: Psalm 107: 1 en 4 gebed zingen: Psalm 97: 1 kinderen naar de kindercatechese lezing: Openbaring 9: 1-12 zingen: Liedboek 96: 1, 4, 9, 10 verkondiging: Openbaring 9: 1a zingen: Liedboek 317: 1-2 dankgebed collecten zegengebed over de gaven zingen: Opwekking 71 […]

Continue reading