Middagdienst 2022-09-04 17:00

Zingen: Opwekking 44 Stil gebed votum en groet Zingen: Psalm 66:1,6,7 gebed Schriftlezingen: Exodus 30: 1-8 en Openbaring 8: 1-5 (NBV) Zingen: Psalm 141: 1, 2 preek n.a.v. Openbaring 8: 1-5 Zingen: Liedboek 314: 1, 4 gebed collecte zegengebed over de gaven Zingen: Liedboek 476: 5 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 149: 3, 5 Zegen.

Continue reading

Morgendienst 2022-08-21 09:30

Welkom Voorzang: Weerklank 209: 1, 3, 4, 5 Stil gebed, Votum en Groet Zingen: Psalm 72:1, 2 (ob) Lezing van de wet Zingen: Psalm 119:5, 7 Gebed Kindermoment Kinderlied Schriftlezing: Lucas 18:1-8 Zingen: Liedboek 279: 1, 6, 7 Tekstlezing: gelezen gedeelte Preek: (Hoofdthema: Volhouden in het gebed om recht. Blijven bidden en roepen om de […]

Continue reading