Middagdienst 2021-12-12 15:30

welkom zingen: Liedboek 118:1, 2 Stil gebed Votum en groet zingen: Psalm 105: 1, 3, 18 Gebed zingen: Psalm 90: 1 Kinderen naar catechese Schriftlezingen: Jeremia 31: 31-34 en Hebreeën 8: 6-13 (NBV) zingen: Psalm 103: 3,7 Preek n.a.v. Jeremia 31: 31 (NBV) zingen: JdH 531: 1, 2, 4 Gebed Collecte zingen: Psalm 111: 1, […]

Continue reading

Middagdienst 2021-11-14 17:00

Welkom zingen: Psalm 75: 1, 2 Stil gebed Votum en groet zingen: Psalm 111: 1, 6 gebed zingen: Psalm 25: 7 kinderen naar catechese Schriftlezing: Prediker 7:13-22 (NBV) Preektekst: vers 16, 17 zingen: Liedboek 429: 1-3 Preek zingen: Liedboek 427: 1, 5, 7 Dankgebed Collecte zingen: Psalm 96: 1, 5 Geloofsbelijdenis zingen: Opwekking 123 Zegen

Continue reading