Middagdienst 2024-06-02 17:00

Welkom zingen: Liedboek 409: 1, 3, 5 stil gebed zingen: Psalm 9: 1, 5 gebed Schriftlezing: Job 3 (NBV); Tekst: vers 1 zingen: Psalm 109: 10, 12 preek zingen: Psalm 22: 1, 4, 11 dankgebed collectes zegenbede zingen: Liedboek 470: 1, 3 geloofsbelijdenis zingen: Psalm 68: 7 zegen

Continue reading

Middagdienst 2024-04-21 17:00

welkom zingen: Psalm 68: 7 stil gebed votum en groet zingen: Psalm 42: 1, 3 gebed lezing: Job 2: 1-10; tekst: vs. 9-10 zingen: Psalm 25: 7-8 verkondiging zingen: Liedboek 445 : 2-3 gebed inzameling van de gaven zingen: Johannes de Heer 7: 1-2 geloofsbelijdenis zingen: Nieuw Liedboek 416: 1-3 zegen

Continue reading

Middagdienst 2024-03-31 17:00

Vanuit de Eudokiakerk Zingen: Liedboek 213: 1, 2, 4 stil gebed votum en groet Zingen: Psalm 21: 3, 7 gebed Zingen: Opwekking 430 Schriftlezing: Johannes 20: 19-29 (NBV) Tekst: Johannes 20: 24-29 (NBV) Zingen: Liedboek 445: 1-2 preek zingen: Liedboek 222: 1, 3 gebed collectes Zingen: Liedboek 47: 1 geloofsbelijdenis Zingen: Schriftberijmingen 27: 1, 4 […]

Continue reading