Wij zijn een christelijke gemeente met ongeveer 450 leden in de leeftijd van 0 – 99 jaar. Samen verlangen we er naar om een gemeente te zijn die ons geloof uitdraagt in woord en daad.

Wat we precies geloven, vindt u op de pagina “wat geloven wij“. Maar kort samengevat: de basis van ons geloof is Gods liefde voor ons en de mensen om ons heen. Door het lijden en sterven van Jezus Christus is de weg naar God voor ons mensen weer open nadat wij die weg afgesloten hadden door onze zonden. Door Jezus’ offer mogen en kunnen we weer eeuwig leven met God. Deze liefde van God willen we dan ook graag delen met de mensen om ons heen, zowel binnen als buiten de kerk.

Als gemeente zijn we onderdeel van het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken, zie ook “kerkverband“.

Door middel van deze website willen we u meer laten weten en laten zien over de activiteiten die we met elkaar organiseren. Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u dan gerust contact met ons op!