De Christelijke Gereformeerde Kerk Kampen (CGK Kampen) is aangemerkt als Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) via de groepsbeschikking van de landelijke Christelijke Gereformeerde Kerken (RSIN: 820717757).

Een overzicht van informatie t.b.v. deze status vindt u in dit document.