Middagdienst 2023-10-29 17:00

welkom zingen: Psalm 105: 1-2, 17 stil gebed votum en groet zingen: Psalm 16: 1-2 gebed zingen: Liedboek 318: 7-8 lezing: Jozua 2 & Hebreeën 11:1-2, 13-16, 23-31 (NBV21) zingen: Psalm 147: 4, 7 verkondiging zingen: Liedboek 103: 1-2 dankgebed collecten zingen: Liedboek 285: 1-2, 4 geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 48: 9-10 Zegen

Continue reading

Morgendienst 2023-10-29 09:30

welkom zingen: Psalm 138: 1-2 stilte votum en groet zingen: Weerklank 55 lezing van de Wet zingen: Psalm 119: 42 gebed kindermoment kinderlied: Op Toonhoogte 492 lezing: Lukas 7: 1–10 zingen: Weerklank 253: 1-2, 4 verkondiging zingen: Psalm 86: 2-3, 5 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Liedboek 308: 1-4 zegen

Continue reading