Welkom Zingen: Psalm 24: 1, 4-5 Stil persoonlijk gebed Votum en groet Zingen: Psalm 104: 1, 7 (DNP) Gebed Zingen: Weerklank 421 Schriftlezing: Hosea 4 Zingen: Liedboek 38: 1, 4-5 Verkondiging Zingen: Liedboek 479: 1-4 Dankgebed en Voorbeden Collecten Zegenbede over de gaven Zingen: Psalm 96: 3-4, 6 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 36: 2-3 Zegen

Continue reading

Welkom Zingen: Psalm 124: 1, 4 Stil persoonlijk gebed Onze hulp en groet Zingen: Psalm 133: 1-3 Lezing van de Wet Zingen: Liedboek 62: 1-4 Gebed Kindermoment Kinderlied: Opwekking 484 Schriftlezing: Mattheüs 12: 43-45 en Galaten 4: 1-10 en 5: 1-13 Zingen: Psalm 81: 1, 7, 8, 12 Verkondiging Zingen: Psalm 116: 1, 3-4 Dankgebed […]

Continue reading