Hier klopt het hart…

De samenkomsten op zondag zijn heel belangrijk voor ons als gemeente. We spreken van “diensten” of  “erediensten”. We willen daarin God gehoorzamen en eren, met alles wat we dan doen.

Belangrijk onderdeel is de ontmoeting met elkaar, maar nóg belangrijker is de ontmoeting met God. Daar draait het vooral om in de kerkdienst. We komen naar de kerk om Gods stem te horen. Hij spreekt ons aan als we de Bijbel lezen en door de preek. Hij wil ook naar ons luisteren als we bidden en danken en zingen.

Dat alles gebeurt in elke kerkdienst. Er is een min of meer vaste “orde van dienst”, ook wel “liturgie” genoemd.

 

De “gewone” diensten

Elke zondag houden wij twee diensten, in de regel om 9.30 uur en 17.00 uur. De diensten duren normaliter zo’n 5 kwartier.

Tijdens de morgendiensten is er oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. ’s Morgens is er ook kindernevendienst, in twee groepen: 4-5 jaar 6-8 jaar – tijdens de preek. De kinderen komen dus gewoon in de kerk, ze gaan na een kindermoment in de dienst naar een van de zalen. Na de preek komen ze ook weer terug in de kerkdienst. Er wordt een Bijbelverhaal verteld en iets gedaan als verwerking daarvan. Om de week is er ’s middags tijdens de preek kindercatechese voor de oudere kinderen van de basisschool. Hier leren de kinderen belangrijke dingen over en uit de Bijbel.

 

Bijzondere diensten

Er zijn verschillende diensten waarin het een of ander anders gaat:

  • Acht keer per jaar vieren we het Heilig Avondmaal, meestal in de ochtenddienst. In 2024 is dat op 11 februari, 29 maart (Goede Vrijdag ’s avonds, Bovenkerk), 21 april, 26 mei, 30 juni (middagdienst), 22 september, 20 oktober en 1 december (middagdienst).
  • Een aantal diensten houden wij gezamenlijk met de Nederlands Gereformeerde Kerk, bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie.
  • Een aantal diensten per jaar worden voorbereid en mede ingevuld door een groep gemeenteleden. Bijvoorbeeld door één van de jeugdclubs of het kinderwerk.