Morgendienst 2022-07-31 09:30

welkom zingen: Psalm 103: 1, 5 stilte votum en groet zingen: Psalm 116: 1-3 (ob) betekenis van de doop doopgebed vragen aan de ouders zingen: Sela: Zegen voor de kinderen doop van Jelle Harmen Henri zingen: Psalm 105: 5 (ob) gebed kindermoment kinderlied: ELB 452: 1, 2 lezing: Ester 4 (HSV) zingen: Opwekking 687 verkondiging: […]

Continue reading

Morgendienst 2022-07-24 09:30

Mededelingen Zingen: Psalm 122: 1, 3 Stilte, votum en groet Zingen Opwekking 803 Gods gebod Zingen Psalm 147: 4, 7 Gebed Kindermoment Kinderlied Bijbellezing: Ester 2:21 – 3:15 Zingen Psalm 83: 1, 2, 4 Preek: Waar sta je voor? Zingen: ELB 263: 1, 2, 4, 6 Dankgebed Inzameling van de gaven Zegengebed over de gaven […]

Continue reading

Middagdienst 2022-07-10 17:00

Welkom zingen: LLvO 1, 58: 1, 3, 4 Stil gebed, votum en groet zingen: Psalm 5: 2, 6 Gebed zingen: Psalm 86: 4 kinderen naar kindercatechese Gewone Catechismus vraag 72 Bijbellezing: Psalm 8 (HSV) zingen: Psalm 8: 1, 3, 4, 5 Preek: Laten leven zingen: Liedboek 488: 1, 3, 4, 5 dankgebed inzameling van de […]

Continue reading

Morgendienst 2022-07-10 09:30

Zingen: Opwekking Kids 325 Welkom & Mededelingen Zingen: Opwekking Kids 219 Stilte, votum en groet Zingen: Opwekking Kids 153 Gods gebod Zingen: Opwekking Kids 172 Gebed Sketch Zingen: ‘Iedereen is anders’ Bijbellezing: Ester 2 (BGT) Zingen: Psalm 45: 4, 5 Preek: “Esthers geheim” Zingen: AWN 4-9: 1, 2 Dankgebed Inzameling van de gaven Zegengebed over […]

Continue reading

Middagdienst 2022-07-03 17:00

Welkom zingen: schriftberijming 1: 1, 2 stil gebed, votum en groet zingen: Opwekking 148 gebed gewone Catechismus vraag 71 Bijbellezing: Psalm 78: 1–33 (NBV21) zingen: Psalm 78: 1, 2 preek: Traditie zingen: Opwekking 768 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Opwekking 756 Geloofsbelijdenis zingen: Opwekking 167 zegen

Continue reading

Morgendienst 2022-07-03 09:30

mededelingen zingen: Liedboek 444: 1-3 stilte, votum en groet zingen Opwekking 727 Gods gebod zingen Psalm 119: 13, 14 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Ester 1 (NBV21) zingen Psalm 2: 1, 4 preek: Ahasveros de Grote zingen: Liedboek 21: 1-3 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Opwekking 400 zegen

Continue reading

Morgendienst 2022-06-26 09:30

welkom zingen: Psalm 18: 1, 9 stilte, votum en groet zingen: Sela: Breng ons samen gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Galaten 5: 13-26 (NBV21) zingen Liedboek 252: 1-3 preek: Geen vrijblijvendheid zingen: Opwekking 501 inleiding op de avondmaalsviering gebed zingen: Psalm 133: 1-3 viering lofprijzing zingen: Psalm 116: 1, 7, 10 (ob) dankgebed inzameling van de […]

Continue reading

Morgendienst 2022-06-19 09:30

mededelingen zingen: Psalm 119: 1, 3 (ob) stilte, votum en groet zingen: Opwekking 780 Gods gebod zingen: Liedboek 463: 1, 5 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Numeri 11: 24 – 29 en 1 Thessalonicenzen 5: 12 – 28 (NBV21) zingen: Opwekking 689 preek ‘Doof de Geest niet uit’ zingen: Psalm 51: 5 dankgebed inzameling van de […]

Continue reading

Middagdienst 2022-06-12 17:00

welkom zingen: Psalm 111: 1, 2 (ob) stilte, votum en groet zingen: Liedboek 231: 1, 2 gebed zingen: ELB 168: 1, 2 kinderen naar kindercatechese gewone Catechismus vraag 70 lezing: Genesis 1: 1–2: 3 (NBV21) zingen: Liedboek 318: 1, 2, 7, 8 preek zingen: Psalm 90: 1, 6, 8 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed […]

Continue reading

Morgendienst 2022-06-12 09:30

mededelingen zingen: Psalm 98: 1, 3 stilte, votum en groet zingen: Opwekking 723 Gods gebod zingen: Liedboek 78: 1, 2 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: 1 Thessalonicenzen 4: 1–12 (NBV21) zingen: Psalm 119: 1, 4 preek: ‘God geeft u zijn heilige Geest’ zingen: Opwekking 222 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Nieuw […]

Continue reading