Middagdienst 2019-05-19 17:00

welkom zingen: Liedboek 255: 1, 3-4 stilte votum en groet zingen: Opwekking 768 gebed HC zondag 49 Bijbellezing: Mattheüs 26: 36-46 zingen: Psalm 119: 42, 47 verkondiging: zingen: Psalm 103: 1, 8, 9 dankgebed en voorbeden collecten, met luisterlied zingen: Opwekking 194 geloofsbelijdenis zingen: Psalm 40: 3-4 zegen

Continue reading

Morgendienst 2019-05-19 09:30

welkom zingen: Psalm 108: 1, 2 (ob) stilte votum en groet zingen: Sela “Breng ons samen” lezing van de Wet zingen: Psalm 25: 2, 4 gebed kindermoment zingen: Opwekking Kids 23 Bijbellezing: Handelingen 6: 1-7 zingen: Liedboek 326: 5 verkondiging: zingen: NLB 1005:1, 4, 5 bevestiging ambtsdragers dankgebed en voorbeden collecten, met luisterlied zingen: Psalm […]

Continue reading

Middagdienst 2019-05-12 17:00

welkom zingen Psalm 99: 1 en 4 stilte, votum en groet zingen Opwekking 687 gebed HC zondag 48 Bijbellezing: Marcus 6: 45-56 (NBV) zingen: Liedboek 435: 4 en 5 preek: Laat uw koninkrijk komen zingen: Liedboek 294: 1, 4 en 6 dankgebed en voorbeden collecten (Opwekking 71) zingen Opwekking 501 Geloofsbelijdenis zingen Psalm 97: 5 […]

Continue reading

Middagdienst 2019-04-21 17:00

welkom zingen: Liedboek 221: 1-3 stilte, votum en groet zingen: Opwekking 670 zingen: Opwekking 181 gebed Bijbellezing Lukas 24: 36-53 (NBV) zingen: Psalm 124: 1, 3-4 Preek zingen: Opwekking 580 dankgebed en voorbeden collecte (tijdens collecte muziekgroep) geloofsbelijdenis zingen: SB 27: 1, 4* zegen

Continue reading

Morgendienst 2019-04-21 09:30

welkom en aansteken paaskaars Koor- en samenzang ELB 122 stilte, votum en groet koor- en samenzang Liedboek 215: 1-3 koorzang: “God so loveth the world” Betekenis van de doop Doopgebed Doopvragen aan de ouders samenzang Psalm 105: 3, 5 (ob) Doopbediening aan Pim en Teun samenzang: Psalm 134: 3 (ob, staande) Gebed Kindermoment en -lied […]

Continue reading

Morgendienst 2019-04-14 09:30

welkom zingen: Psalm 98: 1, 3 stilte, votum en groet zingen: LLvO2 lied 8: 1, 3-4 Gods wet zingen Psalm 119: 2, 3 gebed kindermoment met lied Bijbellezing: Markus 8:34-9:1 en 15: 16-21 (HSV) zingen: NLB 577: 1-3 preek “Uittocht uit Jeruzalem” zingen: Liedboek 192: 1-2, 4-5 dankgebed en voorbeden collecte (met luisterlied door muziekgroep) […]

Continue reading

Middagdienst 2019-04-07 17:00

welkom zingen: Psalm 8: 1, 2, 6 stilte votum en groet zingen: Sela “Ik zal er zijn” gebed Bijbellezing: Rechters 13 (NBV) zingen: Psalm 86: 4, 5 verkondiging zingen: Psalm 145: 1, 3 dankgebed en voorbeden collecten (Opwekking 70) zingen: NLB 1006 geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 434: 1, 5 zegen

Continue reading

Morgendienst 2019-04-07 09:30

zingen: Opwekking Kids 56 welkom zingen: ‘Weet je dat lente komt?’ stilte votum en groet zingen: Opwekking Kids 44 lezing van de Wet zingen: Opwekking Kids 77 gebed Bijbelverhaal zingen: Opwekking Kids 33 uitleg van het Bijbelverhaal zingen: Opwekking Kids 22 dankgebed collecten (met luisterlied) zingen: Opwekking Kids 233 zegenbede

Continue reading

Middagdienst 2019-03-31 17:00

welkom zingen: Opwekking 733 stilte votum en groet zingen: Opwekking 595 gebed zingen: ELB 458/262 Bijbellezing: Romeinen 13: 11-14 zingen: Opwekking 493 verkondiging: zingen: Opwekking 334 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Opwekking 347 zegen zingen: Opwekking 807

Continue reading

Middagdienst (HA) 2019-03-24 17:00

welkom zingen: Sela “Aan uw tafel stilte, votum en groet zingen: Psalm 100: 1, 2, 4 (ob) avondmaalsviering – onderwijs en gebed – zingen: Geloofsbelijdenis: VL 100 – zingen aan tafel: Nieuw Liedboek 389 gebed Bijbellezing: Markus 8: 1-10 (NBV) zingen: Liedboek 463: 3-5 verkondiging zingen: Psalm 33: 7, 8 dankgebed en voorbeden collecten (tijdens […]

Continue reading