Morgendienst 2023-03-12 09:30

welkom zingen: Liedboek 461: 1, 5-7 stilte, votum en groet zingen: Sela: Leer mij o Heer uw lijden recht betrachten Gods geboden Zingen: Liedboek 182: 1, 4 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Markus 14: 32-52 (NBV21) Zingen: Psalm 42: 1, 3 (ob) preek: Jezus alleen zingen: Psalm 116: 1-3 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over […]

Continue reading

Middagdienst 2023-02-26 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet zingen Sela: “Zie hoe Jezus lijdt voor mij” Gebed Bijbellezing: Markus 8: 22-38 (NBV21) zingen Psalm 119: 7 Preek: In alle openheid Zingen: Opwekking 687 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen Psalm 81: 4, 9, 11 geloofsbelijdenis zingen Sela: “Avondlied” zegen

Continue reading

Morgendienst (HA) 2023-02-26 09:30

welkom zingen Psalm 103: 1, 2 (ob) stilte, votum en groet zingen Opwekking 400 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Markus 8: 1-21 (NBV21) Zingen: NLB 534: 1-3 preek: Brodeloos zingen: Psalm 23: 1, 3 inleiding op de avondmaalsviering gebed zingen Liedboek 358: 2-4 viering lofprijzing zingen Psalm 63: 2 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over […]

Continue reading

Middagdienst 2023-02-19 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Psalm 141: 1-3 Gebed Gewone Catechismus vraag 89 Bijbellezing: Filippenzen 4: 2–9 (HSV) Zingen SB 23: 1, 3, 4 Preek: Conflict in de kerk Zingen: Liedboek 481: 1, 3, 4 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Psalm 84: 3, 6 (ob) geloofsbelijdenis zingen: Liedboek […]

Continue reading

Morgendienst 2023-02-19 09:30

welkom zingen: Psalm 89: 3, 4 stilte, votum en groet zingen Opwekking 430 gebod zingen: Liedboek 326: 3, 5 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Markus 3: 20-21, 31-35 en Markus 6: 1-6 (NBV21) zingen Psalm 69: 3 preek: Verbazingwekkend ongeloof zingen: Liedboek 160: 1, 2 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Sela: […]

Continue reading

Middagdienst 2023-02-12 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Sela: Breng ons samen Gebed Zingen: Opwekking 194 Kinderen naar kindercatechese Gewone Catechismus vraag 87, 88 Bijbellezing: Efeziërs 2: 11–22 (NBV21) Zingen: Psalm 98: 3, 4 Preek: Eén kerk? Zingen: Liedboek 95: 1-3 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Opwekking 249 geloofsbelijdenis zingen: Psalm […]

Continue reading

Morgendienst 2023-02-12 09:30

welkom zingen: Psalm 46: 1, 2 stilte, votum en groet zingen: ELB 187: -3 gebod zingen: Opwekking 481 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Markus 6: 45–52 (NBV21) zingen: Liedboek 309: 1-6 preek: Jezus bidt met open ogen zingen: Psalm 93: 1, 3, 4 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Liedboek 285: 2, […]

Continue reading

Middagdienst 2023-01-29 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Opwekking 427 Gebed Zingen: Psalm 86: 4, 5 Kinderen naar kindercatechese lezing: Markus 5: 1-20 (NBV21) zingen: Psalm 139: 1, 2 Preek: Je ware zelf Zingen: Opwekking 623 Dankgebed Inzameling van de gaven (met luisterlied) Zegengebed over de gaven Zingen: Opwekking 347 Zegen Zingen: Opwekking 334

Continue reading

Morgendienst 2023-01-29 09:30

welkom zingen Psalm 65: 1, 2 stilte, votum en groet zingen Opwekking 125 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: 1 Korintiërs 10: 14-22 (NBV21) preek: Eén brood, dus maar één lichaam zingen: Liedboek 75: 1-3 inleiding op de avondmaalsviering gebed zingen Sela: Aan uw Tafel viering lofprijzing zingen Psalm 116: 10, 11 (ob) dankgebed inzameling van de […]

Continue reading

Middagdienst 2023-01-22 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Liedboek 328: 1-3 Gebed Gewone Catechismus vraag 84, 85, 86 Bijbellezing: Openbaring 3: 7-13 (NBV21) zingen: Psalm 119: 6, 30 Preek: Wat doet de kerk? Zingen: Liedboek 330: 1-3 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Psalm 107: 1, 4 geloofsbelijdenis zingen: Nieuw Liedboek 425 […]

Continue reading