Middagdienst 2024-07-07 17:00

welkom stil gebed, votum en groet zingen: Liedboek 449: 1-4 gebed zingen: Opwekking 575 Heidelbergse Catechismus: vragen 12 t/m 19 Bijbellezing: Hebreeën 2: 10–18 (NBV21) zingen: Schriftberijming 25: 1-3 preek: Het enige reddingsmiddel zingen: Opwekking 627 dankgebed inzameling van de gaven en zegengebed zingen: Nieuw Liedboek 1005 Geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 456: 1-3 zegen

Continue reading

Middagdienst (HA) 2024-06-30 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Psalm 65: 1, 3 Gebed Heidelbergse Catechismus: vraag 9, 10, 11 Bijbellezing: Hosea 11: 1–11 (NBV21) Zingen: Psalm 98: 1, 4 Preek: God neemt zichzelf en ons serieus Zingen: Psalm 103: 2-3 Inleiding op de avondmaalsviering Gebed Zingen: Liedboek 358: 1-3 Viering Zingen: Voorzichtig licht 100 dankgebed inzameling […]

Continue reading

Morgendienst 2024-06-30 09:30

Welkom zingen: Psalm 100: 1, 3-4 (ob) Stilte, votum en groet zingen Opwekking 462 Gods gebod Zingen Psalm 105: 2-3 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Genesis 27: 1–41 (NBV21) Zingen Psalm 33: 5-6 (ob) Preek: Goede woorden van God voor een bedrieger zingen: Zingende Gezegend 169: 2-3 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven […]

Continue reading

Morgendienst 2024-06-23 09:30

Welkom zingen: Psalm 119: 4, 14 Stilte, votum en groet zingen: Psalm 133: 1-2 Gods gebod zingen: Opwekking 688 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Genesis 25: 19–34 (NBV21) zingen: Liedboek 482: 1, 3, 5, 7 Preek: Esau Veldman en Jakob Huisman zingen: Liedboek 21: 1-3 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Opwekking […]

Continue reading

Morgendienst 2024-06-02 09:30

Welkom zingen: Psalm 119: 5, 62 Stilte, votum en groet zingen: Opwekking 723 Gods gebod Zingen: Evangelische Liedbundel 390 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Handelingen 4: 5–31 (NBV21) Zingen: Psalm 45: 2, 3 Preek: Vrijheid van geloofsuiting zingen: Liedboek 360: 3 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Psalm 106: 1, 2, 22 […]

Continue reading

Morgendienst 2024-05-19 09:30

welkom zingen: Psalm 118: 12 (OB) stil gebed votum en groet zingen: Opwekking 623 gebed kindermoment kinderlied Opwekking Kids 70 lezing: Handelingen 2: 1-18 (NBV21) zingen: Liedboek 320: 1, 4 lezing: Numeri 11: 10-34 (NBV21) zingen: Liedboek 39: 1-2, 4 verkondiging: De Geest van overvloed zingen: ELB 147:1,3,5 dankgebed en voorbeden inzameling van de gaven […]

Continue reading

Middagdienst 2024-05-12 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Psalm 8: 1, 3-5 Gebed Zingen: Liedboek 169: 1-2 kindercatechese Lezen: HC vr. 6-8 Bijbellezing: Efeziërs 2: 1-10 (NBV21) zingen: Liedboek 169: 3-4 Preek: Zelfkennis zingen: Opwekking 222 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Opwekking 580 geloofsbelijdenis zingen: Nieuw Liedboek 425 zegen

Continue reading

Morgendienst 2024-05-12 09:30

Welkom zingen: Psalm 68: 2, 7 Stilte, votum en groet zingen: Opwekking 546 Gods gebod: 1 Johannes 4: 7-11 (NBV21) Zingen: Psalm 103: 4, 5 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Jesaja 66: 7-14 (NBV21) Zingen Opwekking 744 Bijbellezing: Johannes 14: 15-26 (NBV21) Zingen: Liedboek 234: 1-2 Preek zingen: Liedboek 409: 1, 3-4 dankgebed inzameling van de […]

Continue reading