Middagdienst 2019-01-13 17:00

welkom zingen: Psalm 108: 1 (ob) stilte, votum en groet zingen: Opwekking 222* (Doorgrond mijn hart) gebed Bijbellezing: Mattheüs 19: 9-12; 1 Korintiërs 7: 1-11; 25-35 (NBV) zingen: Psalm 37: 2, 3 (ob) preek: Single-zijn zingen: Liedboek 428: 1, 3 dankgebed en voorbeden collecten zingen Opwekking 520 Geloofsbelijdenis zingen Psalm 73: 9, 10 zegen

Continue reading

Nieuwjaarsdienst 2019-01-01 10:30

Welkom Votum en groet Zingen: Psalm 96: 1, 3 Gebed Bijbellezing: Openbaring 21: 1-8 (HSV) Zingen: Schriftberijming 37: 1, 4-5 Preek: Alles nieuw Zingen: Geref. Kerkboek 75: 1-6 Dankgebed Collecte Zingen: Psalm 23: 1-3 Zegen

Continue reading

Morgendienst 2018-12-25 09:30

welkom zingen: Psalm 105: 1-2, 5 (ob) stilte, votum en groet samenzang: “De nacht is vergevorderd” koorzang: “Immanuël” en “Nu zijt wellekome” gebed kindermoment en kinderlied Bijbellezing: Lukas 2: 1-20 (HSV) zingen: Liedboek 135: 1-3 Bijbellezing Colossenzen 1: 15-20 (HSV) koorzang: ‘In de stille kerstnacht” en “Kerstfeesttijd” Preek: Eer aan God in de hoge en […]

Continue reading

Middagdienst 2018-12-23 17:00

welkom zingen: Liedboek 138: 1 en 3 stilte, votum en groet zingen: Liedboek 122 / 26 / 132 gebed zingen: Liedboek 124 / 145 Bijbellezing: Mattheus 1: 18-25 zingen: Opwekking 533 Bijbellezing: Lucas 2:1-7 zingen: Liedboek 143 / 135 / 139 Bijbellezing: Mattheus 2:9-12 zingen: NLB 503: 1,2 en 4 verkondiging zingen: Opwekking 527 dankgebed […]

Continue reading

Morgendienst 2018-12-23 09:30

Zingen: Psalm 106: 1, 21 Stilte, votum en groet Zingen: Liedboek 130: 1, 3-4 gebod zingen Psalm 18: 1 gebed kindermoment met kinderlied Bijbellezing: Lukas 1: 57-80 (HSV) zingen: VL 21: 1-3, 6 preek zingen: Lofzang van Zacharias: 1, 4-5 (ob) dankgebed en voorbeden collecte zingen: Psalm 22: 11-12 zegen

Continue reading

Morgendienst 2018-12-16 09:30

welkom en mededelingen Zingen: Psalm 146: 1, 5 (ob) Stilte, votum en groet Zingen: Lieboek 120: 1, 3 gebod zingen Opwekking 589 gebed kindermoment met kinderlied Bijbellezing: Lukas 1: 39-56 (HSV) zingen: Nieuw Liedboek 464: 3-6 preek zingen: Liedboek 66: 1, 4, 6 dankgebed en voorbeden collecte zingen: Psalm 103: 2, 9 zegen

Continue reading

Middagdienst 2018-12-09 17:00

welkom zingen: Liedboek 477: 1, 2 stilte, votum en groet zingen: Opwekking 768 gebed Bijbellezing: Mattheüs 19: 1-10 (NBV) zingen: Liedboek 38: 3, 5 preek: Gods (ver)dragen zingen: Psalm 68: 7 dankgebed en voorbeden collecten zingen Opwekking 714 Geloofsbelijdenis zingen Psalm 33: 7, 8 zegen

Continue reading

Morgendienst 2018-12-09 09:30

welkom en mededelingen zingen: Psalm 89: 9, 13 stilte, votum en groet zingen: Nieuw Liedboek 473: 1, 2, 3 gebod zingen Opwekking 598 gebed kindermoment met kinderlied Bijbellezing: Lukas 1: 26-38 (NBV) zingen: Nieuw Liedboek 464: 1, 2, 3, 4 preek zingen: Psalm 31: 15, 17 (ob) dankgebed en voorbeden collecte zingen: Liedboek 399: 4, […]

Continue reading

Middagdienst 2018-12-02 17:00

welkom zingen: Psalm 119: 1, 4 stilte votum en groet zingen: Opwekking 797 gebed Bijbellezing: Mattheüs 19: 1-10 zingen: Liedboek 38: 1, 3 Verkondiging: Trouw blijven zingen: Psalm 111: 5, 6 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Opwekking 705 geloofsbelijdenis zingen: Psalm 146: 3, 4 (ob) zegen

Continue reading

Morgendienst 2018-12-02 09:30

welkom zingen: Psalm 135: 1, 10 stilte votum en groet zingen: Psalm 141: 1-3 lezing van de Wet zingen: Opwekking 623 gebed kindermoment zingen: projectlied Bijbellezing: Lukas 1: 1-25 zingen: NLB 464: 1, 2 verkondiging zingen: SB 14: 1-3 dankgebed collecten zingen: Psalm 98: 2, 4 (ob) zegen

Continue reading