Rock Solid is een gezellige jeugdclub voor jongeren van 11 tot 14 jaar. Wij ontmoeten elkaar gedurende het verenigingsseizoen één keer in de twee weken op zondagavond. Aansluitend aan de middagdienst eten we met elkaar onze meegebrachte boterhammen. Vaak is er nog wel wat lekkers bij.

Samen denken we na over thema’s waarbij we ook kijken wat de Bijbel, of beter: God, daarover te zeggen heeft. En we doen allerlei leuke activiteiten en spelletjes.

Ons verenigingsseizoen sluiten we altijd af met een gezellig jeugdkamp. De laatste clubavond van seizoen 2015-1016 maakten we samen één schilderij. De titel van het schilderij is: Rock Solid! De ondertitel die daarbij hoort is: Wij bouwen ons huis op het allersterkste fundament: Jezus!

rocksolid5