Morgendienst 2024-05-19 09:30

welkom zingen: Psalm 118: 12 (OB) stil gebed votum en groet zingen: Opwekking 623 gebed kindermoment kinderlied Opwekking Kids 70 lezing: Handelingen 2: 1-18 (NBV21) zingen: Liedboek 320: 1, 4 lezing: Numeri 11: 10-34 (NBV21) zingen: Liedboek 39: 1-2, 4 verkondiging: De Geest van overvloed zingen: ELB 147:1,3,5 dankgebed en voorbeden inzameling van de gaven […]

Continue reading