Zingend Getuigen is een zeer actief gemengd kerkkoor met ongeveer 75 leden, dat elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur repeteert in ons kerkgebouw.

Dit kerkkoor verleent tweemaal per jaar zijn medewerking aan één van de kerkdiensten (bv. met Kerst en/of Pasen) en werkt daarnaast jaarlijks ook mee aan meerdere concerten.

zingend getuigen

Zie ook de website: www.kerkkoorzg.nl