Wij geloven in één God, Schepper van de hemel en de aarde. Hij heeft alle dingen geschapen. In het begin was alles goed. Maar de mensen hebben de relatie met Hem verbroken; ze wilden zelf god zijn. Zo hebben wij allerlei ellende over ons gehaald. Ook de dood kwam zo de wereld in. Maar God gaf zijn schepping niet op. Hij zond Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, om de wereld te redden.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Joh. 3:16)

Wij geloven dus ook in Jezus Christus, de Zoon van God. Hij kwam als mens op aarde om ons te redden. Hij wilde zelfs voor ons sterven – op de meest verschrikkelijke manier: aan een kruis. Maar Hij is ook weer opgestaan uit de dood. Wie in Hem gelooft, wordt door Hem gered. Die krijgt het eeuwig leven. Jezus komt terug naar de aarde, om te oordelen. Wie in Hem gelooft wordt niet veroordeeld. Die zal dan eeuwig leven, in volle vrede!

Wij geloven ook in de Heilige Geest. Door de Heilige Geest wil God in ons leven komen: ons tot geloof brengen, ons vernieuwen, troosten, helpen. De Heilige Geest wil in onze harten werken en wonen.

Kernwoorden van ons geloof zijn:

De vergeving van de zonden: als wij onze zonden belijden vergeeft God ze. Om wat Jezus Christus heeft gedaan: Hij is gestorven om verzoening te brengen; om het weer helemaal goed te maken tussen ons en God.

Het eeuwige leven: wie in Jezus Christus gelooft zal eeuwig leven. Na de dood komen we dan bij Hem, in de hemel. En als Jezus terugkomt naar de aarde krijgen we dan hier een nieuw bestaan.

De kerk: God heeft ons niet als éénlingen geschapen. Hij wil dat we samen-leven. Het geloof in Jezus maakt mensen één. Dat beleven we in de gemeente. En wereldwijd in de kerk.