Middagdienst 2024-04-28 17:00

Welkom zingen: Opw 832 Stil gebed Votum en groet Zingen: Psalm 43: 3-4 (ob) Gebed om de leiding van de Heilige Geest Schriftlezing: Efeze 2 (NBV’21) Zingen: Psalm 61: 1-3 Tekst afkondiging: Efeze 2: 4-6 Zingen: Opwekking 428 Dankgebed en voorbeden Inzameling van de gaven (online en fysiek) – dankgebed diaken Zingen: Liedboek 444: 1-3 […]

Continue reading