Hieronder vindt u de bankgegevens van onze kerk. De rekening van de kerk kan tevens worden gebruikt voor het overmaken van de zondagse collectes en overige giften.

  • kerk: NL02 SNSB 0904 9609 43 t.n.v. CGK Kampen
  • diaconie: NL96 SNSB 0825 2628 87 t.n.v. diaconie CGK Kampen