Middagdienst 2024-06-09 17:00

Welkom Zingen: Opwekking 27 Stil persoonlijk gebed Votum en groet Zingen: Psalm 92: 7-8 Gebed Zingen: Psalm 33: 4-5 Schriftlezing: Handelingen 18: 1-17; 24-28 Zingen: Psalm 33: 7-8 Tekstlezing: Romeinen 16: 3-4 Verkondiging: Aquila en Priscilla Zingen: Psalm 25: 4 Dankgebed en voorbeden Collecten Zegenbede over de gaven Zingen: Opwekking 378: 1-2 Geloofsbelijdenis Zingen: Opwekking […]

Continue reading