Het is bijna ondoenlijk een overzicht te geven van alle activiteiten. Er gebeurt nogal wat!

Het belangrijkst zijn voor ons de kerkdiensten. Hier klopt het hart van ons gemeente-zijn. Verder gebeurt er op het gebied van pastoraat en diaconaat veel achter de schermen.

Er vinden speciale activiteiten plaats met als doelgroep de jongere en oudere jeugd. Verder zijn er gebedskringen en bijbelstudiegroepen. Het is de bedoeling dat u al deze activiteiten (binnenkort) terug kunt vinden op deze website.

Actuele informatie vindt u in de agenda.