Klik deze button als u de dienst live wilt volgen of als de dienst nog niet in de onderstaande lijst voorkomt.

Morgendienst 2019-08-18 09:30

welkom zingen: Psalm 96: 1 en 2 (OB) persoonlijk gebed votum en groet zingen: Liedboek 304 wet zingen: Opwekking 125 gebed kindermoment zingen: Opwekking Kids 118 schriftlezing; Handelingen 14: 21–28 zingen: Psalm 138: 3 en 4 preek: tekst: Handelingen 14: 22c “We moeten er doorheen” zingen: Liedboek 442 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Psalm 66: […]

Continue reading

Morgendienst 2019-08-11 09:30

welkom zingen: Opwekking 123 persoonlijk gebed votum en groet zingen: Psalm 34: 1 en 5 lezing van de wet zingen: Psalm 34: 6 gebed kindermoment zingen: ‘Als je bidt…’ Bijbellezing: 1 Koningen 18:1-18; Romeinen 2:1-11 zingen Psalm 34: 7 preek zingen: Opwekking 687 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Liedboek 465: 1 en 5 zegen

Continue reading

Morgendienst 2019-08-04 09:30

welkom zingen: Psalm: 24, 1, 2 en 3 stilte zingen: Psalm: 42: 1 (OB) Wet zingen: Psalm: 51: 4 (Lied ter verootmoeding) gebed kindermoment zingen: Liedboek 47: 1 Bijbellezing: Mattheus 5: 1-2 en 8 (HSV) verkondiging: Zalig de reinen van hart want zij zullen God zien zingen: Liedboek 262: 1,2 en 3 dankgebed en voorbede […]

Continue reading

Morgendienst 2019-07-28 09:30

welkom zingen: Psalm 103: 1 en 6 (OB) stilte votum en groet ​ zingen: Psalm 25: 2 en 6 wet zingen: Liedboek 291 gebed kindermoment zingen: ‘Laat zo je licht maar schijnen’ Bijbellezing: Romeinen 4: 1-25 zingen: Johannes de Heer 57 preek zingen: Johannes de Heer 283 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Liedboek 259 zegen […]

Continue reading

Morgendienst 2019-07-21 09:30

welkom zingen: Psalm 27: 3, 7 (ob) stilte, votum en groet zingen: Opwekking 714 Gods leefregels zingen ELB 170: 1, 2 gebed kindermoment en -lied Bijbellezing Klaagliederen 3: 1-39 en Mattheüs 5: 4 (NBV) zingen: Psalmen voor Nu 130 preek zingen: Psalm 30: 2, 5 dankgebed en voorbeden collecte zingen Nieuw Liedboek 905: 1, 3-4 […]

Continue reading

Morgendienst 2019-07-14 09:30

welkom en mededelingen zingen: Psalm 138: 1 stilte votum en groet ​ zingen: Psalm 107: 1, 2, 4 wet/voorbereiding avondmaal zingen: Psalm 31: 1, 13, 15 gebed kindermoment zingen: ‘Vrij zijn’ 1e schriftlezing: Psalm 62: 6–11 Zingen: Psalm 62: 4 en 6 2e schriftlezing: Lukas 19: 1–10 zingen: Liedboek 47: 1-3 preek over Zacheüs, tekst […]

Continue reading

Middagdienst 2019-07-07 17:00

welkom zingen: Psalm 43: 3-4(OB)​ stil gebed votum en groet zingen: Psalm 84: 3-4​ gebed Bijbellezing: Hebreeën 7: 1-10 zingen: Johannes de Heer 657 preek zingen: Johannes de Heer 722 dankgebed collecte zingen: Liedboek 291 geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 300: 1, 6 zegen Amenlied Liedboek 456: 3

Continue reading

Morgendienst 2019-07-07 09:30

welkom zingen: Psalm 150: 1-2 stilte votum en groet ​ zingen: Liedboek 457: 1-3 wet zingen: Opwekking 687 gebed kindermoment zingen: ‘Er is Iemand…’ Bijbellezing: Klaagliederen 3: 1-24 (HSV) zingen: Psalm 42: 1 en 2 Preek (a) Psalm 42: 6 (b) Psalm 42: 7 zingen: Psalm 73: 10 en 11 dankgebed en voorbeden collecten zingen: […]

Continue reading

Middagdienst 2019-06-30 17:00

welkom zingen: LLvO 58: 1-2, 4* stil gebed votum en groet zingen: Psalm 118: 1-2, 10​ gebed Bijbellezing: 1 Kronieken 29: 1-20 zingen: SB 2 preek zingen: Psalm 150: 1-2 dankgebed collecte zingen: Liedboek 448: 1, 4 geloofsbelijdenis zingen: Psalm 136: 1-2, 12-13 zegen

Continue reading

Morgendienst 2019-06-30 09:30

welkom zingen: ELB 168: 1-3, 6 stilte, votum en groet zingen: Liedboek 1: 1-4 Gods leefregels zingen Psalm 119: 60, 63 gebed kindermoment en -lied Bijbellezing Prediker 12: 8-14 (NBV) zingen: Opwekking 518 preek zingen: Psalm 111: 1, 4, 6 afscheid kinderen nevendienst zingen: Gods zegen voor jou (Sela) aanbieden glossy dankgebed en voorbeden collecte […]

Continue reading