Klik deze button als u de dienst live wilt volgen of als de dienst nog niet in de onderstaande lijst voor komt.

Klik deze button als u de dienst live met beeld wilt volgen via YouTube:

Avonddienst 2021-07-18 19:00

welkom zingen: ELB 189a: 1-3 stilte votum en groet zingen: Psalm 33: 2, 3 gebed Bijbellezing: Mattheüs 7:28 – 8:13 preek: Slechts een woord zingen: Liedboek 291: 1, 2 dankgebed collecte zingen: Opwekking 826 geloofsbelijdenis zingen: Opwekking 71 zegen

Continue reading

Morgendienst 2021-07-18 09:30

mededelingen zingen: Psalm 93: 1-3 stilte, votum en groet zingen: Opwekking 640 gebod zingen: Psalm 17: 1, 2 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Handelingen 20: 13-38 (NBV) preek: Paulus kijkt terug en vooruit zingen: Liedboek 314: 1, 2 dankgebed collecte zingen: Opwekking 407 zegen

Continue reading

Avonddienst 2021-07-11 19:00

welkom zingen: ELB 147: 1, 5, 6 stil gebed votum en groet zingen: Psalm 134: 1-3 gebed lezing: Lukas 24: 50-52 en 1 Petrus 3: 8-17 verkondiging: “ZEGENEN” zingen: Opwekking 710 dankgebed collecten geloofsbelijdenis zingen: Nieuw Liedboek 416: 1-4. zegen

Continue reading

Morgendienst 2021-07-11 09:30

mededelingen zingen: LLvO 58: 1-3 stilte, votum en groet zingen: Opwekking 797 gebod zingen: Psalm 130: 2, 3 gebed kindermoment kinderlied Opwekking kids 149 Bijbellezing: Efeziërs 2: 11-18 (NBV) zingen: Opwekking 54 preek: Paulus, voorvechter voor eenheid zingen: Liedboek 95: 1, 2 dankgebed collecte zingen: Psalm 98: 3, 4 zegen

Continue reading

Middagdienst 2021-07-04 17:00

welkom zingen: Opwekking 430 stilte votum en groet zingen: Opwekking 174/349 gebed zingen: ‘For the One’* zingen: Opwekking 847/575 Bijbellezing: Romeinen 8: 31-39 (NBV) preek zingen: Opwekking 661 dankgebed collecte (Opwekking 812) geloofsbelijdenis zingen: Opwekking 832 zegen

Continue reading

Morgendienst 2021-07-04 09:30

welkom en mededelingen zingen: Psalm 108: 1, 2 (ob) stilte, votum en groet zingen: Opwekking 249 gebod zingen: Psalm 51: 5 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing 2 Korintiërs 4: 1-14 (NBV) zingen: Opwekking 713 preek zingen: Psalm 138: 4 Bevestiging ambtsdragers – onderwijs – bevestiging – zegen – zingen: Psalm 134: 3 (ob) dankgebed collecte zingen: […]

Continue reading

Middagdienst (HA) 2021-06-27 17:00

welkom zingen: Psalm 84: 1, 2 (ob) stilte, votum en groet zingen: Psalm 84: 3, 6 (ob) avondmaalsviering: – onderwijs – gebed – viering – zingen: Psalm 103: 1, 3 – dankgebed Bijbellezing: 1 Korintiërs 9: 19-22 en 10: 23-33 (NBV) zingen: Psalm 115: 2, 6 Preek n.a.v. Handelingen 16: 1-4 (NBV) zingen: Liedboek 481: […]

Continue reading

Morgendienst (HA) 2021-06-27 09:30

mededelingen zingen: Liedboek 434: 1, 3 stilte, votum en groet zingen: Liedboek Opwekking 501 gebod zingen: Psalm 25: 2, 6 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Handelingen 15: 36–16: 10 (NBV) zingen: Psalm 139: 14 preek: Is Paulus de weg kwijt? zingen: Liedboek 305: 2 avondmaalsviering: – onderwijs – gebed – viering – zingen: Opwekking 737 – […]

Continue reading

Middagdienst 2021-06-20 17:00

welkom zingen: Opwekking 493 stilte votum groet zingen: Opwekking 546 Gebed Gewone Catechismus vr. 45 en 46 Bijbellezing: Hebreeën 10: 19–23 (HSV) Preek: Waarom God ons bidden hoort zingen: Schriftberijming 25: 3 Dankgebed Collecte Geloofsbelijdenis zingen: Heer, wij kijken omhoog (Sela) Zegen

Continue reading

Morgendienst 2021-06-20 09:30

mededelingen zingen: Opwekking 167 stilte votum groet zingen: Psalm 133: 1 gebod zingen: Psalm 147: 10 (ob) gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Handelingen 15: 1-12 en 22-29 (NBV) preek: Paulus, voorvechter van een inclusieve gemeente zingen: Liedboek 303: 2 dankgebed collecte zingen: Opwekking 767 zegen

Continue reading