Klik deze button als u de dienst live wilt volgen of als de dienst nog niet in de onderstaande lijst voorkomt.

Morgendienst 2019-09-15 09:30

welkom zingen: ‘Welkom’ persoonlijk gebed votum en groet zingen: Psalm 8 (OK) wet zingen: Psalm 25 (OK) gebed sketch luisterlied: ‘Groot genoeg’ Schriftlezing: 2 Koningen 5:1-14 zingen: Kinderopwekking 222 preek zingen: Kinderopwekking 219 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Opwekking 189 zegen

Continue reading

Middagdienst (HA) 2019-09-08 17:00

Welkom zingen: Psalm 33: 2, 5 stilte, votum en groet zingen: Opwekking 727 avondmaalsviering – onderwijs en gebed – zingen: Liedboek 358: 1-3 – zingen aan tafel: Liedboek 358: 6 gebed Bijbellezing: Psalm 14 (NBV) zingen: Psalm 73: 1, 3 preek: Een mens die God negeert zingen: Psalm 73: 10-11 dankgebed en voorbeden collecten zingen […]

Continue reading

Morgendienst (HA) 2019-09-08 09:30

welkom zingen: Psalm 5: 1-2, 6 stilte, votum en groet zingen “Ik zal er zijn”(Sela) gebed en voorbeden kindermoment en kinderlied Bijbellezing: Psalm 13 (NBV) zingen: Psalm 13: 1-3 preek: God die een mens negeert zingen: Psalm 40: 5, 7 avondmaalsviering: – onderwijs, gebed – zingen Geloofsbelijdenis (Voorzichtig Licht 100) – tafel 1: zingen: Psalm […]

Continue reading

Middagdienst 2019-09-01 17:00

welkom zingen Psalm 138: 1, 3 (ob) stilte, votum en groet zingen Psalm 145: 3, 5 gebed HC zondag 52-129 Bijbellezing: Lukas 11: 1-13 (NBV) zingen: Liedboek 48: 1, 10 preek zingen: Liedboek 317: 1-2 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Liedboek 395: 1-3 Geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 257 zegen

Continue reading

Morgendienst 2019-09-01 09:30

welkom zingen: Psalm 147: 1-2 stilte, votum en groet zingen: Opwekking 167 Gods leefregels zingen Liedboek 473: 1-2, 5 gebed kindermoment en -lied Bijbellezing Nehemia 3: 1-32 (NBV) zingen: Liedboek 320: 1, 3 preek: Samen bouwen aan Gods gemeente zingen: Opwekking 710 (Zegen mij) dankgebed en voorbeden collecte zingen Psalm 108: 1-2 (ob) zegen

Continue reading

Morgendienst 2019-08-25 09:30

welkom zingen: Psalm 92: 1 en 2 persoonlijk gebed votum en groet zingen: Psalm 146: 1-3 (ob) wet zingen: Opwekking 244 gebed kindermoment zingen: kinderlied schriftlezing: Romeinen 9: 9-16 en Genesis 25: 19-34 zingen: Psalm 12: 1-2 en 4 preek zingen: Liedboek 435: 1-2 en 4 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Liedboek 255: 1-2 en […]

Continue reading

Morgendienst 2019-08-18 09:30

welkom zingen: Psalm 96: 1 en 2 (OB) persoonlijk gebed votum en groet zingen: Liedboek 304 wet zingen: Opwekking 125 gebed kindermoment zingen: Opwekking Kids 118 schriftlezing; Handelingen 14: 21–28 zingen: Psalm 138: 3 en 4 preek: tekst: Handelingen 14: 22c “We moeten er doorheen” zingen: Liedboek 442 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Psalm 66: […]

Continue reading

Morgendienst 2019-08-11 09:30

welkom zingen: Opwekking 123 persoonlijk gebed votum en groet zingen: Psalm 34: 1 en 5 lezing van de wet zingen: Psalm 34: 6 gebed kindermoment zingen: ‘Als je bidt…’ Bijbellezing: 1 Koningen 18:1-18; Romeinen 2:1-11 zingen Psalm 34: 7 preek zingen: Opwekking 687 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Liedboek 465: 1 en 5 zegen

Continue reading

Morgendienst 2019-08-04 09:30

welkom zingen: Psalm: 24, 1, 2 en 3 stilte zingen: Psalm: 42: 1 (OB) Wet zingen: Psalm: 51: 4 (Lied ter verootmoeding) gebed kindermoment zingen: Liedboek 47: 1 Bijbellezing: Mattheus 5: 1-2 en 8 (HSV) verkondiging: Zalig de reinen van hart want zij zullen God zien zingen: Liedboek 262: 1,2 en 3 dankgebed en voorbede […]

Continue reading

Morgendienst 2019-07-28 09:30

welkom zingen: Psalm 103: 1 en 6 (OB) stilte votum en groet ​ zingen: Psalm 25: 2 en 6 wet zingen: Liedboek 291 gebed kindermoment zingen: ‘Laat zo je licht maar schijnen’ Bijbellezing: Romeinen 4: 1-25 zingen: Johannes de Heer 57 preek zingen: Johannes de Heer 283 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Liedboek 259 zegen […]

Continue reading