Klik deze button als u de dienst live wilt volgen of als de dienst nog niet in de onderstaande lijst voor komt.

Klik deze button als u de dienst live met beeld wilt volgen via YouTube:

Middagdienst 2022-09-25 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Opwekking 462 Gebed zingen Opwekking 244 kindercatechese Gewone Catechismus vraag 74 Bijbellezing: Lukas 16: 10-15 en 19-31 (NBV21) zingen Psalm 72: 1, 4 Preek: Rijk en arm Zingen: Sela: “Jezus’ liefde voor mij” dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Psalm 112: 3, 4 Geloofsbelijdenis […]

Continue reading

Morgendienst (HA) 2022-09-25 09:30

welkom zingen Psalm 65: 1, 2 stilte, votum en groet zingen Psalmen voor Nu 130 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Ester 8:3-12 en Hebreeën 2:10-18 (NBV21) zingen Liedboek 402: 4, 5, 6 preek: Toeschouwer of deelgenoot zingen: Liedboek 169: 5, 6 inleiding op de avondmaalsviering gebed zingen Liedboek 242: 4, 5 viering lofprijzing zingen: Psalm 105: […]

Continue reading

Morgendienst 2022-09-18 09:30

Welkom zingen: Opwekking 715 stilte, votum en groet zingen: Psalm 75: 1, 2, 4 Gods gebod zingen: Opwekking 689 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Ester 7:1 – 8:2 (NBV21) zingen: Liedboek 482: 4, 6-8 preek: Kruis en troon zingen: Liedboek 177: 2-4, 7 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Psalm 121: 3, […]

Continue reading

Middagdienst 2022-09-11 17:00

welkom zingen: Opwekking 430 stil gebed, votum en groet zingen: Opwekking 764 gebed zingen: Opwekking 798 lezing: Prediker 3: 1-15 (NBV21) zingen: Opwekking 589 preek zingen: Opwekking 697 gebed collecte zegengebed over de gaven geloofsbelijdenis zingen: Opwekking 845 zegen zingen: Opwekking 711

Continue reading

Morgendienst 2022-09-11 09:30

zingen: ‘Vandaag is een nieuwe dag’ welkom zingen: Psalm 33: 5, 7 stil gebed, votum en groet zingen: Opwekking Kids 153 10 geboden zingen: Opwekking Kids 97 gebed korte sketch zingen: Opwekking Kids 170 lezing: Genesis 11: 1-9 (Bijbel in Gewone Taal) zingen: Psalm 2: 1 en 2 zingen: ‘God in de hemel lacht’ preek […]

Continue reading

Middagdienst 2022-09-04 17:00

Zingen: Opwekking 44 Stil gebed votum en groet Zingen: Psalm 66:1,6,7 gebed Schriftlezingen: Exodus 30: 1-8 en Openbaring 8: 1-5 (NBV) Zingen: Psalm 141: 1, 2 preek n.a.v. Openbaring 8: 1-5 Zingen: Liedboek 314: 1, 4 gebed collecte zegengebed over de gaven Zingen: Liedboek 476: 5 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 149: 3, 5 Zegen.

Continue reading

Morgendienst 2022-09-04 09:30

mededeling van overlijden moment stilte zingen: Psalm 103: 8, 9 (ob) overige mededelingen votum en groet zingen ELB 241: 1, 2 Gods gebod zingen Psalm 19: 3, 5 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Ester 5 en 6 (HSV) zingen Opwekking 124: 1, 2 preek: Mordechai verhoogd, Haman begint te vallen zingen: Psalm 97: 4, 5, 6 […]

Continue reading

Morgendienst 2022-08-28 09:30

welkom zingen: Zingende gezegend 299 stilte votum en groet zingen: Liedboek 460: 1,2 lezing van de Wet zingen: Liedboek 19: 1,3 gebed kindermoment kinderlied: Hemelhoog 371 Schriftlezing: Exodus 34: 4-10 zingen: Evangelische liedbundel 233: 5 Schriftlezing: 1 Korinthe 13: 4-7 zingen: Weerklank 66: 3, 4 verkondiging zingen: Liedboek 252: 1,2 dankgebed en voorbeden collecten zingen: […]

Continue reading

Morgendienst 2022-08-21 09:30

Welkom Voorzang: Weerklank 209: 1, 3, 4, 5 Stil gebed, Votum en Groet Zingen: Psalm 72:1, 2 (ob) Lezing van de wet Zingen: Psalm 119:5, 7 Gebed Kindermoment Kinderlied Schriftlezing: Lucas 18:1-8 Zingen: Liedboek 279: 1, 6, 7 Tekstlezing: gelezen gedeelte Preek: (Hoofdthema: Volhouden in het gebed om recht. Blijven bidden en roepen om de […]

Continue reading

Morgendienst 2022-08-14 09:30

Welkom Zingen: Opwekking 640 Stil persoonlijk gebed Votum en groet Zingen: Psalm 82: 1, 3 Leefregels: 1 Petrus 2: 9-17 Zingen: Liedboek 480: 1, 5 Gebed Kindermoment Zingen: Opwekking Kids 211 Schriftlezing: 2 Koningen 5: 1-19a (NBV21) Zingen: Opwekking 689 Verkondiging: ‘Wees het zaad van Gods rijk’ Zingen: YfC 62 Dankgebed en voorbeden Collecten Zegengebed […]

Continue reading