Klik deze button als u de dienst live wilt volgen of als de dienst nog niet in de onderstaande lijst voorkomt.

En deze button als u de dienst live met beeld wilt volgen via YouTube:

Morgendienst 2020-03-22 09:30

Welkom zingen Psalm 84: 1, 6 (ob) stilte, votum en groet zingen Opwekking 167 “Samen in de naam van Jezus” Lezing: Filippenzen 2: 1-7 (NBV) zingen Psalm 119: 12 gebed kindermoment kinderlied ELB 448 “Je hoeft niet bang te zijn” Bijbellezing Jesaja 53: 1-6 (NBV) zingen: SB 13: 3 Bijbellezing Johannes 11: 47-53 (NBV) preek: […]

Continue reading

Morgendienst 2020-03-15 09:30

welkom zingen: Psalm 149: 1 en 3 stilte votum en groet zingen: Psalm 51:1 lezing van de Wet zingen: Psalm 119: 7 en 12 gebed lezing: Lucas 18:31-43 zingen: NLB 182: 3 en 4* verkondiging: zingen: Psalm 146: 4 en 1 dankgebed en voorbeden zingen: Liedboek 182: 1 en 6 zegen collecten I.v.m. de corona […]

Continue reading

Biddagdienst 2020-03-11 19:30

Welkom en mededelingen Opwekking 407 Persoonlijk Gebed Votum en groet. Psalm 65: 1,5 Gebed Schriftlezing: Psalm 126 Psalm 126:3 Schriftlezing Marcus 4:26-34 Psalm 66:7 Tekst: Marcus 4:26-29 Verkondiging Opwekking 464 Dienst der gebeden Collecten Liedboek 479: 1, 3, 4. Zegen

Continue reading

Middagdienst (HA) 2020-03-08 17:00

welkom zingen: Psalm 32: 1, 3 stilte, votum en groet zingen: Aan uw tafel (Sela)* avondmaalsviering – onderwijs en gebed – zingen: Liedboek 476: 1, 2 – Sursum corda – lopende viering, de gemeente zingt: Psalm 116: 1-4, 6 – lofprijzing en dankgebed Bijbellezing: Johannes 5: 1-18 (NBV) zingen: Psalm 72: 4 preek: Als God […]

Continue reading

Morgendienst (HA) 2020-03-08 09:30

welkom zingen: Psalm 91: 1-3 (DNP) stilte, votum en groet zingen: Psalm 25: 3, 8 gebed en voorbeden kindermoment zingen: Hemelhoog 125: 1, 3 Bijbellezing: Johannes 4: 43-54 zingen: Gez. 291: 1, 2 preek: Arts zonder grenzen zingen: ELB 56:1, 2, 3* avondmaalsviering: – onderwijs en gebed – zingen: LLvO 4: 1-3 – ‘Richt uw […]

Continue reading

Middagdienst 2020-03-01 17:00

welkom zingen: Psalm 136: 1, 3, 6 stilte, votum en groet zingen: Opwekking 640 gebed Bijbellezing: Genesis 6: 5-8 en 7: 1-6 en 2 Petrus 3: 3-7 (HSV) zingen: Liedboek 337: 1, 3, 5, 7 preek n.a.v. GC vraag 5-8 zingen: Psalm 36: 2, 3 dankgebed en voorbeden collecten zingen “God van leven” (Sela) geloofsbelijdenis […]

Continue reading

Morgendienst 2020-03-01 09:30

welkom zingen: ‘Welkom” stilte votum en groet zingen: ‘Spoorzoeken’ lezing van de Wet zingen: Psalm 19: 5 sketch zingen: Opwekking Kids 222 gebed lezing: Hebreeën 11: 8–16 NBV zingen: ELB 262 verkondiging: zingen: Opwekking 687 dankgebed en voorbeden collecten zingen: ‘Volg het spoor’ zegen

Continue reading

Middagdienst 2020-02-23 17:00

welkom zingen: Psalm 62: 1 stilte/votum/groet zingen: Psalm 18: 1 gebed Bijbellezing: Mattheus 7: 24-27 en 1 Petrus 2:1-10 (HSV) zingen: Opwekking 124 verkondiging: “Hoeksteen, struikelsteen, gevelsteen..” zingen: Psalm 118 : 8 (nb) zingen: Psalm 118 : 14 (ob) dankgebed collecte Geloofsbelijdenis: Voorzichtig Licht 100 zegen collecte zingen: NLB 793: 1-3. Zegen

Continue reading

Morgendienst 2020-02-23 09:30

welkom zingen: Liedboek 44 : 1, 2 stilte, votum en groet zingen: Opwekking 733* Gods gebod zingen: Psalm 68: 7 (NB) gebed kindermoment en –lied : ELB 478 Bijbellezing: 1 Korinthe 1: 10-18 zingen: Psalm 139: 1, 2 preek: “Niet gekomen om te dopen” zingen: Liedboek 247 :1-3 doopformulier en gebed vragen aan de ouders […]

Continue reading

Middagdienst 2020-02-16 17:00

welkom zingen Psalm 65: 1, 2 (ob) stilte, votum en groet zingen Psalm 5: 1, 2, 6 gebed Bijbellezing: Genesis 3 (HSV) zingen: Psalm 90: 5, 6 preek: Het geluk mislopen: zonde! gezongen geloofsbelijdenis (staande) dankgebed en voorbeden collecten zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3 zegen

Continue reading