Klik deze button als u de dienst live wilt volgen of als de dienst nog niet in de onderstaande lijst voor komt.

Klik deze button als u de dienst live met beeld wilt volgen via YouTube:

Middagdienst 2021-10-17 17:00

Welkom Zingen: Psalm 95: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Zingen: Psalm 18: 9, 15 Gebed Zingen: Psalm 33: 8 kinderen naar kindercatechese Schriftlezing (NBV) – Hebreeën 11: 7, 8, 17-19, 24-27; 39, 40 – Hebreeën 12: 1-3 Zingen: Liedboek 442: 1, 2, 4 Preek Zingen: Opwekking 687: 1-4 Gebed Collecte Zingen: Psalm 90:1 […]

Continue reading

Morgendienst 2021-10-17 09:30

mededelingen zingen: Psalm 89: 1, 7 (ob) stilte, votum en groet zingen: Opwekking 704 gebod zingen: Psalm 19: 3, 5 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Mattheüs 10: 5–42 (NBV) zingen: Psalm 119: 23 preek: Je met Jezus inlaten, of niet zingen: Liedboek 326: 2-4 dankgebed collecte zingen: Opwekking 785 zegen

Continue reading

Middagdienst 2021-10-10 17:00

welkom zingen: Opwekking 715 stilte votum en groet zingen: Opwekking 546 Gebed Gewone Catechismus vr. 50-52 Bijbellezing Johannes 13: 36 – 14: 9 (HSV) Preek: Jezus is de weg zingen: Liedboek 75: 1-3 Dankgebed Collecte zingen: Opwekking 790 Geloofsbelijdenis zingen: Psalm 92: 1, 3 Zegen

Continue reading

Morgendienst 2021-10-10 09:30

welkom mededelingen zingen: Psalm 146: 1, 4 stilte, votum en groet lied: Opwekking 486 gebod zingen: Liedboek 168: 1-3 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Mattheüs 9: 35–10: 15 (NBV) preek: Grote vraag naar werknemers zingen: Psalm 67: 1, 2 dankgebed collecte zingen: Opwekking 249 zegen

Continue reading

Middagdienst 2021-10-03 17:00

welkom zingen: Psalm 149: 3, 5 stil gebed votum en groet zingen: Psalm 73: 9, 10 gebed zingen: Ps. 68: 7 kinderen naar kindercatechese schriftlezing: 2 Timotheüs 4: 1-8 (NBV) zingen: Liedboek 267: 1, 3 verkondiging: 2 Timotheüs 4: 6-8 zingen: Liedboek 299: 1-4, 10 dankgebed collecten zingen: Psalm 103: 1, 9 geloofsbelijdenis zingen: SB […]

Continue reading

Morgendienst 2021-10-03 09:30

welkom zingen: Psalm 98: 1, 2 stilte votum en groet zingen: Liedboek 434: 1, 3, 5 betekenis van de doop gebed zingen: Doop (Sela)* vragen aan de ouders doop van Rosa Jente Nieuwenhuis zingen: Psalm 105: 5 (ob) dankgebed kindermoment kinderlied: ELB 452 schriftlezing: Genesis 12: 1-4 en Galaten 3: 8-9 en 13-14 (HSV) verkondiging: […]

Continue reading

Middagdienst 2021-09-26 14:00

welkom votum en groet zingen: Opwekking 688 gebed Bijbellezing: Galaten 5: 13-23 (NBV) preek: Gebruik je vrijheid goed zingen: Opwekking 705 dankgebed collecte Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 121: 1, 4 (ob) zegen

Continue reading

Morgendienst 2021-09-26 09:30

welkom zingen: Liedboek 44: 1, 2 stilte, votum en groet zingen: “Er is een God die hoort” gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Psalm 124 (HSV) zingen: Psalm 124: 1-3 preek: Als niet de HERE… zingen: Opwekking 770 onderwijs gebed zingen: SB 20: 1, 3 brood en beker viering (lopend) lofprijzing en dankgebed collecten zingen: Psalm 146: […]

Continue reading

Middagdienst 2021-09-19 17:00

welkom zingen: Psalm 89: 9, 11 stilte votum en groet zingen: Psalm 110: 1, 2, 4 Gebed zingen: Psalm 86: 4 kinderen naar kindercatechese Gewone Catechismus vr. 49 Bijbellezing: Lukas 24: 44-53 (HSV) Preek: Ambtsdrager zingen: Liedboek 446: 1-4 Dankgebed Collecte zingen: Geloofsbelijdenis met VL 100 Zegen

Continue reading

Morgendienst 2021-09-19 09:30

welkom zingen: Psalm 95: 1, 2 stilte votum en groet zingen: Psalm 18: 1, 9 lezing van de Wet zingen: Psalm 125: 1, 2 gebed kindermoment kinderlied: lezing: Mattheüs 7: 13-29 zingen: Opwekking 575 verkondiging: ‘Fundamenteel verschil’ 1. Bouwen 2. Horen 3. Afloop zingen: Psalm 62: 1, 4 en 5 dankgebed en voorbeden collecten zingen: […]

Continue reading