Klik deze button als u de dienst live wilt volgen of als de dienst nog niet in de onderstaande lijst voor komt.

Klik deze button als u de dienst live met beeld wilt volgen via YouTube:

Middagdienst 2023-02-05 17:00

Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 98: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Zingen: Liedboek 94: 1-4 Gebed Schriftlezing: Jozua 2 (NBV21) Zingen: Opwekking 124 Preek over Jozua 2: 9-13 Zingen: Psalm 75: 1, 2 en 4 Dankgebed en voorbede Collecte Zegenbede door diaken of ouderling Zingen: Liedboek 399: 3, 6 Geloofsbelijdenis Zingen: Opwekking 575 […]

Continue reading

Morgendienst 2023-02-05 09:30

Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 122: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Zingen: Opwekking 765 Gebed Leefregels Zingen: Psalm 19: 3, 5 Kindermoment Zingen: Kinderlied Schriftlezing: Psalm 42 en 43 NBV21 Zingen: Opwekking 281 Preek over Psalm 42: 2-3 Zingen: Opwekking 520 Dankgebed en voorbede Collecte Zegenbede door diaken of ouderling Zingen: Liedboek 255: […]

Continue reading

Middagdienst 2023-01-29 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Opwekking 427 Gebed Zingen: Psalm 86: 4, 5 Kinderen naar kindercatechese lezing: Markus 5: 1-20 (NBV21) zingen: Psalm 139: 1, 2 Preek: Je ware zelf Zingen: Opwekking 623 Dankgebed Inzameling van de gaven (met luisterlied) Zegengebed over de gaven Zingen: Opwekking 347 Zegen Zingen: Opwekking 334

Continue reading

Morgendienst 2023-01-29 09:30

welkom zingen Psalm 65: 1, 2 stilte, votum en groet zingen Opwekking 125 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: 1 Korintiërs 10: 14-22 (NBV21) preek: Eén brood, dus maar één lichaam zingen: Liedboek 75: 1-3 inleiding op de avondmaalsviering gebed zingen Sela: Aan uw Tafel viering lofprijzing zingen Psalm 116: 10, 11 (ob) dankgebed inzameling van de […]

Continue reading

Middagdienst 2023-01-22 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Liedboek 328: 1-3 Gebed Gewone Catechismus vraag 84, 85, 86 Bijbellezing: Openbaring 3: 7-13 (NBV21) zingen: Psalm 119: 6, 30 Preek: Wat doet de kerk? Zingen: Liedboek 330: 1-3 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Psalm 107: 1, 4 geloofsbelijdenis zingen: Nieuw Liedboek 425 […]

Continue reading

Morgendienst 2023-01-22 09:30

welkom zingen: Opwekking 281 stilte, votum en groet zingen Psalm 33: 2, 5 (ob) gebod zingen: Opwekking 802 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Markus 1: 14-28 (HSV) preek: Zeggingskracht zingen: Liedboek 47: 1-3 bevestiging ambtsdrager: br. Wichert Duitman – onderwijs – vragen – zegening – toezingen: Psalm 134: 3 (ob) dankgebed inzameling van de gaven zegengebed […]

Continue reading

Middagdienst 2023-01-15 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Opwekking 167 Gebed Zingen: Opwekking 194 kinderen naar kindercatechese Gewone Catechismus vraag 84 Bijbellezing: 1 Korintiërs 12: 12–27 (NBV21) zingen Opwekking 797 (Breng ons samen) Preek: Het lichaam van Christus Zingen: Psalm 133: 1-3 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Opwekking 733 geloofsbelijdenis zingen: […]

Continue reading

Morgendienst 2023-01-15 09:30

welkom zingen: Psalm 122: 1, 2 (ob) stilte, votum en groet zingen: Opwekking 430 gebod zingen: Psalm 119: 7, 37 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Lukas 2: 40–52 (NBV21) zingen: Schriftberijming 22: 1-3 preek: Afgang en onderdanigheid zingen: Opwekking 614 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Liedboek 107: 1, 2 zegen

Continue reading

Middagdienst 2023-01-08 17:00

welkom mededelingen zingen: Liedboek 305: 1, 2​ stil gebed – votum – groet zingen: Psalm 124: 1, 4 gebed om de leiding van de Heilige Geest zingen: Evang. Liedbundel 209 Bijbellezing: Johannes 3: 1–21 zingen: Evang. Liedbundel 308: 1-4 lezing: Dordtse Leeregels III/IV, 11 – wedergeboorte verkondiging: Als je je leven mocht overdoen… zingen: Liedboek […]

Continue reading

Morgendienst 2023-01-08 09:30

welkom: en mededelingen zingen: Psalm 73 : 9, 10 stil gebed – votum – groet zingen: Liedboek 169 : 1, 4, 6 onderwijs: Exodus 20 + Romeinen 12: 1–3 zingen: Psalm 101 : 1, 2 gebed om de leiding van de Heilige Geest kindermoment kinderlied: bijbellezing: Marcus 1: 29–38 zingen: Liedboek 170 : 1, 2, […]

Continue reading