Klik deze button als u de dienst live wilt volgen of als de dienst nog niet in de onderstaande lijst voor komt.

Klik deze button als u de dienst live met beeld wilt volgen via YouTube:

Middagdienst 2021-02-21 17:00

welkom stilte votum groet zingen: Psalm 123: 1 (ob) Gebed Gewone Catechismus vr. 32, 33 Bijbellezing: Lukas 11: 1-13 (HSV) Preek: Wat is christelijk bidden? zingen: Psalm 116: 1-3, 8 Dankgebed Collecte Geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 257 Zegen

Continue reading

Morgendienst 2021-02-21 09:30

mededelingen stilte votum groet zingen: Psalm 97: 1, 7 (ob) gebod zingen: Sela: Jezus’ liefde voor mij gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing Mattheüs 6: 7-8 en 24-34 (NBV) preek: Gods zorg en onze zorg zingen: Psalm 103: 3, 5 dankgebed collecte zingen: Liedboek 488a: 1, 3, 4 zegen uitleidende muziek door muziekgroep

Continue reading

Middagdienst 2021-02-14 17:00

welkom stil gebed votum en groet zingen: Opwekking 640 gebed Schriftlezing: Johannes 6: 60-71 (HSV) prediking: “Doe jij (nog) mee?” 1. Nee(66) 2. Ja (68-69) zingen: Liedboek 442: 1, 2 en 4 dankgebed collecten geloofsbelijdenis slotzang: Psalm 17: 3 en 8 (ob): zegen

Continue reading

Morgendienst 2021-02-14 09:30

mededelingen stilte votum en groet zingen: Psalm 19: 4, 5 gebod zingen: Opwekking 222 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Mattheüs 6: 1-6 en 16-21 (NBV) preek: Bij wie wil je scoren? zingen: Liedboek 465: 4, 5 dankgebed collecte zingen: Psalm 138: 1, 3 (ob) zegen uitleidende muziek door muziekgroep

Continue reading

Middagdienst 2021-02-07 17:00

welkom stilte votum en groet zingen: Psalm 139: 1, 8, 11 Gebed Gewone Catechismus vr. 31 Bijbellezing: Jesaja 45: 15-25 (HSV) Preek: Contact met God zingen: Liedboek 454: 1-3 Dankgebed Collecte Geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 393: 1-4 Zegen

Continue reading

Morgendienst 2021-02-07 09:30

welkom stilte votum en groet zingen: Psalm 103: 2, 3 gebod zingen: Opwekking 715 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Mattheüs 5: 21-26 en 38-48 (NBV) preek: Ik zeg jullie… zingen: Liedboek 446: 1-4 dankgebed collecte zingen: Psalm 86: 4 zegen

Continue reading

Middagdienst 2021-01-31 17:00

welkom stilte votum groet zingen Opwekking 501 Gebed Gewone Catechismus vr. 30 Bijbellezing: Efeziërs 4: 20-32 (HSV) Preek: Het ware mens-zijn zingen Opwekking 705 Dankgebed Collecte Geloofsbelijdenis Zingen: Avondzang: 1, 2, 7 Zegen

Continue reading

Morgendienst 2021-01-31 09:30

welkom mededelingen stilte votum groet zingen: Opwekking 689 gebod zingen: Psalm 119: 42, 49 gebed kindermoment kinderlied* Bijbellezing Mattheüs 5: 17-20 (NBV) preek: Jezus en Wet & Profeten zingen: Psalm 40: 3, 4 (ob) dankgebed collecte zingen: Liedboek 44: 1, 3 zegen uitleidende muziek door muziekgroep

Continue reading

Middagdienst 2021-01-24 17:00

welkom stilte votum groet zingen Psalm 143: 1, 2, 4 Gebed Gewone Catechismus vr. 29 Bijbellezing: Romeinen 5: 15–21 (NBV) Preek zingen: Liedboek 93: 4-6 Dankgebed Collecte Geloofsbelijdenis zingen: Psalm 150: 1, 2 Zegen

Continue reading

Morgendienst 2021-01-24 09:30

mededelingen stilte votum groet zingen: Psalm 145: 2 gebod Zingen: NLB 1005 (door muziekgroep) gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Mattheüs 5: 11-16 (HSV) preek: Zout en licht zingen: Liedboek 481: 1, 3, 4 dankgebed collecte zingen: Opwekking 334 zegen

Continue reading