Klik deze button als u de dienst live wilt volgen of als de dienst nog niet in de onderstaande lijst voor komt.

Klik deze button als u de dienst live met beeld wilt volgen via YouTube:

Middagdienst 2023-06-04 17:00

Welkom stilte votum en groet zingen: Liedboek 320: 1, 3, 4 gebed zingen: Opwekking 715 kinderen naar catechese Bijbellezing: 1 Timotheüs 3: 1-16 (HSV) zingen: Liedboek 101: 1-5 preek: Het geheimenis van de godsvrucht (1 Tim. 3: 16) zingen: Liedboek 476: 1, 3, 4 bevestiging ambtsdragers zegenlied: Psalm 134: 3 (ob) oproep aan de gemeente […]

Continue reading

Morgendienst 2023-06-04 09:30

welkom zingen: Opwekking 136 stilte votum en groet zingen: Psalm 40: 3, 4 lezing van de Wet zingen: Liedboek 252: 1, 3, 4 gebed kindermoment kinderlied: Opwekking kids: 22 lezing: Mattheüs 6:5-15 zingen: Liedboek 446: 1-5 verkondiging zingen: Sela: Wij verhogen uw naam dankgebed en voorbeden collecten diaconaal zegengebed zingen: Opwekking 436 zegen

Continue reading

Middagdienst 2023-05-28 17:00

Welkom zingen: Psalm 146: 1, 3 (ob) stilte, votum en groet zingen Opwekking 766 gebed Bijbellezing: 2 Timotheüs 2: 1-13 (NBV21) Preek zingen Opwekking 123: 1-2 Betekenis belijden van het geloof Lied: Sela: “Wij volgen U” Beantwoorden van de vragen Zingen Opwekking 733 Tjalling, José en Bouke ontvangen persoonlijk Gods zegen Toezingen: Liedboek 456: 1-2 […]

Continue reading

Morgendienst 2023-05-28 09:30

mededelingen zingen: ELB 147: 1-3 stilte, votum en groet zingen Psalm 67: 1, 3 Gods gebod zingen Psalm 51: 5 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Handelingen 2: 1–13 (NBV21) zingen Johannes de Heer 393: 1-2 Bijbellezing: Handelingen 2: 14–24 en 37-38 (NBV21) zingen in wisselzang Gezang 39: 1 (a), 4 (v), 5 (m), 6 (v), 8 […]

Continue reading

Middagdienst 2023-05-21 17:00

welkom Zingen: Opwekking 688 stil gebed votum en groet Zingen: Opwekking 665 gebed gewone Catechismus: vraag 94, 95 lezing: Efeziërs 3 (NBV21) Zingen: Liedboek 95: 1-3 verkondiging: Samen eten verbindt zingen: Zingen: Psalm 100: 1-4 (ob) dankgebed collecten zegengebed over de gaven Zingen: geloofsbelijdenis: “Heer U bent mijn leven” zegen

Continue reading

Morgendienst 2023-05-21 09:30

welkom zingen: Psalm 96: 1, 5, 7 stilte votum en groet zingen: Opwekking 416 lezing van de Wet zingen: Psalm 130 (DNP) gebed kindermoment kinderlied: Opwekking Kids 29 lezing: Markus 13: 1-23 (NBV21) zingen: Wacht op de Heer lezing: Markus 13: 24-37 zingen: Wacht op de Heer verkondiging: Markus 13:31 Thema: ‘Er staat wat te […]

Continue reading

Middagdienst 2023-05-14 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Psalm 1: 1-3 Gebed Gewone Catechismus vraag 93 Bijbellezing: Mattheüs 25: 31–46 (NBV21) Zingen: Psalm 36: 2-3 Preek Zingen: Liedboek 279: 1, 4, 5 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Liedboek 444: 1-2 geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 444: 3 zegen

Continue reading

Morgendienst 2023-05-14 09:30 (HA)

welkom zingen: Psalm 81: 1, 8, 9 stilte, votum en groet zingen: Opwekking 797 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Johannes 16: 5-22 (NBV21) Zingen: Psalm 63: 1, 2 preek: In afwachting van wat komen gaat zingen: Liedboek 239: 1, 2, 3, 6 inleiding op de avondmaalsviering gebed zingen: Opwekking 780 viering lofprijzing zingen: Liedboek 78: 1, […]

Continue reading

Middagdienst 2023-05-07 17:00

welkom zingen Psalm 145: 1, 2 stil gebed votum en groet zingen Psalm 66: 1, 2 gebed zingen Liedboek 479: 1, 4 lezing: Galaten 6: 1-18 (NBV21) zingen Liedboek 182: 1, 6 verkondiging: ‘Roemen in het kruis’ zingen Liedboek 192: 1, 2, 5, 6 dankgebed collecte zegenbede zingen Psalm 146: 1, 3 geloofsbelijdenis gezang 44: […]

Continue reading

Morgendienst 2023-05-07 09:30

welkom zingen Psalm 100: 1-4 stil persoonlijk gebed votum en groet zingen Opwekking 713 lezing van de Wet zingen Liedboek 463: 1-2 gebed kindermoment zingen Opwekking 767 lezing: Johannes 21: 1-14 / Lucas 5: 1-11 (NBV21) zingen Psalm 66: 1, 3, 5 verkondiging: ‘Van ongeschikt naar geschikt’ zingen Opwekking 598 dankgebed en voorbeden collecten zegengebed […]

Continue reading