Middagdienst 2024-07-07 17:00

welkom
stil gebed, votum en groet
zingen: Liedboek 449: 1-4
gebed
zingen: Opwekking 575
Heidelbergse Catechismus: vragen 12 t/m 19
Bijbellezing: Hebreeën 2: 10–18 (NBV21)
zingen: Schriftberijming 25: 1-3
preek: Het enige reddingsmiddel
zingen: Opwekking 627
dankgebed
inzameling van de gaven en zegengebed
zingen: Nieuw Liedboek 1005
Geloofsbelijdenis
zingen: Liedboek 456: 1-3
zegen