Eerste Kerstdag 2023-12-25 09:30

Koorzang: Glory to God in the highest welkom Samenzang met koor: Liedboek 138: 1(a), 2(a), 3(k), 4 (a+k) stilte, votum en groet Samenzang Liedboek 134: 1-3 gebed Koorzang. “t Was nacht in Bethlehems dreven” en “Heilige nacht” kindermoment Samenzang ELB 106: 1, 2, 4 Bijbellezing: Lukas 2: 1-7 (HSV) Samenzang: Liedboek 143: 1-3 Bijbellezing Lukas […]

Continue reading

Kinderkerstfeest 2023-12-24

Welkom Zingen Liedboek 138: 1-3 Gebed Lezing Lucas 1:26-31 Zingen ‘Wees niet bang, Maria’ Lezing Lucas 2:6-7 Zingen OTH 413: 1-4 Lezing Lucas 2:13-14 Zingen Liedboek 134: 1-2 Verhaal: “Milan ziet meer…” Zingen ‘Kling klokje’ Collecte Dankgebed Zingen ‘Vrolijk kerstfeest iedereen’

Continue reading

Middagdienst 2023-12-17 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Liedboek 120: 1-2 Gebed Bijbellezing: Johannes 3: 22-36 (NBV21) zingen: Liedboek 67: 1-3 Preek: Vervulde adventsverwachting van Johannes de Doper Zingen: Liedboek 446: 1-5 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Psalm 149: 1, 3 geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 130: 1, 3-4 zegen

Continue reading

Morgendienst 2023-12-17 09:30

welkom zingen: Liedboek 126:1-3 stilte, votum en groet zingen: Sela: Verwachten Gods gebod Zingen: Psalm 19: 3, 5 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Jesaja 65:1-16 (NBV21) Zingen: Schriftberijmingen 15: 5, 7 Preek: Gods beschikbaarheid voor ongeïnteresseerden zingen: Liedboek 395: 1, 3, 4 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Psalm 105: 1-2 zegen

Continue reading

Morgendienst 2023-12-10 09:30

welkom zingen: Liedboek 118:1-2 stilte, votum en groet zingen: Sela: Als alles duister is Gods gebod Zingen: Psalm 25: 1, 3 gebed kindermoment (2e adventskaars) kinderlied Bijbellezing: Jesaja 62: 1-12 (NBG1951) Zingen: Psalm 102: 7, 10, 13 Preek: Gun jezelf en God geen rust zingen: Liedboek 123: 1-3 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over […]

Continue reading

Middagdienst 2023-12-03 17:00

welkom stil gebed, votum en groet zingen: Psalm 111: 1-2, 5 gebed Bijbellezing: Psalm 27 (HSV) zingen: Psalm 27: 1, 4, 7 preek: Als ik niet had geloofd… zingen: Liedboek 409: 1-2, 4 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Psalm 66: 5 geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 429: 1-3 zegen

Continue reading

Morgendienst 2023-12-03 09:30

welkom zingen: Psalm 86: 1, 7 stilte, votum en groet zingen: Sela: Kom tot ons Heer gebed kindermoment (1e adventskaars) kinderlied: Een nieuw begin Bijbellezing: Jesaja 7: 10-25 (HSV) zingen: Psalm 46: 2-3 preek zingen: Liedboek 160: 1-2 inleiding op de avondmaalsviering gebed zingen: Psalm 65: 2-3 viering lofprijzing zingen: Liedboek 476: 1-2 dankgebed inzameling […]

Continue reading

Welkom Lied: Psalm 84: 1, 2 (gezongen in de afscheidsdienst van Hannie van de Kerke op 10 januari) Stilte, votum en groet Lied: “Ik zal er zijn” (Sela) (gezongen in de afscheidsdienst van Kees Herweijer op 11 november) Gebed kindermoment kinderlied: “Stil maar, wacht maar” (gezongen in de afscheidsdienst van Willie van Vondel op 22 […]

Continue reading