Morgendienst 2023-03-12 09:30

welkom zingen: Liedboek 461: 1, 5-7 stilte, votum en groet zingen: Sela: Leer mij o Heer uw lijden recht betrachten Gods geboden Zingen: Liedboek 182: 1, 4 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Markus 14: 32-52 (NBV21) Zingen: Psalm 42: 1, 3 (ob) preek: Jezus alleen zingen: Psalm 116: 1-3 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over […]

Continue reading