Middagdienst 2024-02-18 17:00

Welkom Zingen: Opwekking 281 Stil persoonlijk gebed Votum en groet Zingen: Zingende Gezegend 190: 1-3 Gebed Zingen: Liedboek 63: 1-5 Schriftlezing: Openbaring 22: 6–21 Zingen: Opwekking 665 Verkondiging Zingen: Psalm 42: 1-3 Dankgebed en voorbeden Collecten Zegenbede over de gaven Zingen: Psalm 98: 1 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 98: 4 Zegen

Continue reading