Middagdienst 2024-03-17 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Opwekking 689 Gebed zingen: Nieuw Liedboek 130c: 1-4 kinderen naar kindercatechisatie Bijbellezing: Psalm 34: 16–23 en Johannes 19: 28–37 (NBV21) zingen: Psalm 34: 7-8 Preek: Echt waar! Zingen: Psalm 56: 5-6 (ob) dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen Liedboek 192: 1-3 geloofsbelijdenis zingen Weerklank […]

Continue reading