Middagdienst 2024-02-18 17:00

Welkom Zingen: Opwekking 281 Stil persoonlijk gebed Votum en groet Zingen: Zingende Gezegend 190: 1-3 Gebed Zingen: Liedboek 63: 1-5 Schriftlezing: Openbaring 22: 6–21 Zingen: Opwekking 665 Verkondiging Zingen: Psalm 42: 1-3 Dankgebed en voorbeden Collecten Zegenbede over de gaven Zingen: Psalm 98: 1 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 98: 4 Zegen

Continue reading

Morgendienst 2024-02-18 09:30

Welkom Zingen: Opwekking 245 Stil persoonlijk gebed Votum en groet Zingen: Liedboek 457: 1-4 Lezing van de Wet Zingen: Psalm 81: 7-9 Gebed Kindermoment Zingen: Opwekking Kids 281 Schriftlezing: Exodus 3: 1–15 en Johannes 18: 1–11 Zingen: Nieuw Liedboek 562: 1-3 Verkondiging Zingen: Opwekking 770 Dankgebed en voorbeden Collecten Zegenbede over de gaven Zingen: Psalm […]

Continue reading