Morgendienst 2024-04-14 09:30

Welkom zingen: Psalm 108: 1-2 (OB) stilte, votum en groet zingen Opwekking 334 Gods gebod: Mattheüs 22: 37-40 (NBV21) zingen: Psalm 119: 3 (OB) gebed kindermoment kinderlied: Opwekking Kids 170 Bijbellezing: Johannes 20: 19-23 (NBV21) preek zingen: ELB 79: 1-3 bevestiging in het ambt met daarbij: – zingen: Liedboek 78: 1-2 – toezingen: Liedboek 456: […]

Continue reading