Middagdienst 2024-02-18 17:00

Welkom
Zingen: Opwekking 281
Stil persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: Zingende Gezegend 190: 1-3
Gebed
Zingen: Liedboek 63: 1-5
Schriftlezing: Openbaring 22: 6–21
Zingen: Opwekking 665
Verkondiging
Zingen: Psalm 42: 1-3
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Zegenbede over de gaven
Zingen: Psalm 98: 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 98: 4
Zegen