Middagdienst 2024-04-14 17:00

Welkom
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalmen voor nu 130
gebed
zingen: Psalm 19: 3, 5
kindercatechese
lezen: Heidelbergse Catechismus Zondag 2 vr/antw. 2-5
Bijbellezing: Mattheus 9: 9-13 (NBV21)
zingen: Liedboek 402: 2, 4
Preek: Wat je echt moet weten
zingen: Opwekking 428
dankgebed
inzameling van de gaven
zegengebed over de gaven
zingen: Opwekking 688
geloofsbelijdenis
zingen: Opwekking 42
zegen