Middagdienst 2024-03-31 17:00

Vanuit de Eudokiakerk

Zingen: Liedboek 213: 1, 2, 4
stil gebed
votum en groet
Zingen: Psalm 21: 3, 7
gebed
Zingen: Opwekking 430
Schriftlezing: Johannes 20: 19-29 (NBV)
Tekst: Johannes 20: 24-29 (NBV)
Zingen: Liedboek 445: 1-2
preek
zingen: Liedboek 222: 1, 3
gebed
collectes
Zingen: Liedboek 47: 1
geloofsbelijdenis
Zingen: Schriftberijmingen 27: 1, 4
zegen.