Morgendienst 2024-02-11 09:30 (HA)

welkom zingen: Liedboek 318: 1, 7-9 stilte, votum en groet zingen: Evangelische liedbundel 168: 1, 3, 5 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Johannes 6: 1-15 (HSV) Zingen: Schriftberijming 7: 1-3 preek: Genoeg te eten zingen: Psalm 72: 1, 5 inleiding op de avondmaalsviering gebed zingen: Sela: Breng ons samen viering lofprijzing zingen Liedboek 14: 1, 4, […]

Continue reading