Morgendienst 2024-02-18 09:30

Welkom Zingen: Opwekking 245 Stil persoonlijk gebed Votum en groet Zingen: Liedboek 457: 1-4 Lezing van de Wet Zingen: Psalm 81: 7-9 Gebed Kindermoment Zingen: Opwekking Kids 281 Schriftlezing: Exodus 3: 1–15 en Johannes 18: 1–11 Zingen: Nieuw Liedboek 562: 1-3 Verkondiging Zingen: Opwekking 770 Dankgebed en voorbeden Collecten Zegenbede over de gaven Zingen: Psalm […]

Continue reading