Avonddienst 2023-07-23 19:00

Welkom Zingen: ELB 297 Stil gebed Votum en Groet Zingen: Psalm 124: 1, 3-4 Gebed Schriftlezing: Richteren 4: 1-10, 5: 6-8 Zingen: Liedboek 9: 1-4 Verkondiging met als thema: ‘Vrouwen naar Gods hart – Debora’ Zingen: Liedboek 9: 9-10 Dankgebed en Voorbeden Collecten en zegenbede Zingen: Liedboek 399: 1-3 Geloofsbelijdenis Zingen: Liedboek 399: 4-6 Zegen

Continue reading

Morgendienst 2023-07-30 09:30

Overlijdensmededeling Zingen: Psalm 103: 8-9 (ob) Overige mededelingen Zingen: Opwekking 720 Votum en Groet Zingen: Psalm 136 vers 1 (a), 3(v), 6(m), 9(v), 11(m), 13(a) Leefregel Zingen: Opwekking 520 Gebed Kindermoment Kinderlied: Opwekking Kids 185 Lezingen: Jozua 2 en Jozua 6: 20-25 (NBV21) Zingen: 116: 1-4 (DNP) Verkondiging: Vrouwen naar Gods hart – Rachab Zingen: […]

Continue reading