Vespers 2024

Ook dit jaar willen we in de stille week van 25 t/m 30 maart elke avond een moment tot bezinning komen en met elkaar het lijden en sterven van onze Heiland overdenken. In de stille week klinken vanouds ook de Klaagliederen. Met de komende vespers voegen wij ons in die klacht van alle tijden en plaatsen. De klacht die ons bij het kruis brengt en die juist door Christus’ kruisgang mag verstillen – een wonder waar geen woorden voor zijn. In de vespers wordt bij dit thema elke avond een half uur stilgestaan: verbinding vanuit de klaagliederen naar het kruis.

De vespers zullen net als voorgaande jaren georganiseerd worden door de NGK (voorheen NGK en GKv) en de CGK. Ze vinden dit jaar in de Bazuinkerk plaats, maar worden ook live uitgezonden voor de mensen die niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te kunnen komen. De vespers worden ook online uitgezonden, kijk op www.bazuinkerk.nl of ga naar www.kerkdienstgemist.nl.

De vespers zullen van maandag tot en met donderdag én op zaterdag plaatsvinden van 19.30 tot 20.00 uur.

We hopen u en jou in de stille week weer te mogen ontmoeten tijdens de vespers!

Hartelijke groet namens de werkgroep Vespers,
Gerda Dekker-Meijer (Nieuwe Kerk)
Gert Nanninga (Eudokiakerk)
Jaap Jonker (Bazuinkerk)
Arne Mauritz (Eben-Haëzerkerk)