Reformatiedienst zondag 30 oktober

Elk jaar vieren de protestantse kerken in Nederland dat Maarten Luther op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen de toenmalige situatie in de Rooms-Katholieke Kerk heeft gepubliceerd. Eén van de dingen die hij daarmee wilde bereiken was dat “het gewone volk” zélf de Bijbel ging lezen in de eigen taal en zo het evangelie van Gods genade zou ontdekken.

In Kampen is het inmiddels een goede gewoonte dat een aantal protestantse kerken hier aandacht aan besteden door middel van een gezamenlijke kerkdienst. Samen met de NGK Kampen (Nieuwe Kerk), de PKN Kampen (Broederkerk en Westerkerk) en de GKv’s Kampen (Bazuinkerk en Eudokiakerk) organiseren we als gemeente deze Reformatiedienst.

Dit jaar wordt de gezamenlijke dienst gehouden op zondag 30 oktober in de Nieuwe Kerk, aanvang 17.00 uur. Voorganger is ds. F. Bruintjes. En verder wordt er ook medewerking verleend door ds H. Slotman en onze eigen ds. A. Hakvoort. Deze bijzondere dienst komt dus in plaats van de “gewone” zondagse middagdienst van die dag.

Tijdens de dienst zal er een collecte worden gehouden, waarvan de opbrengst is bestemd voor Wycliffe Bijbelvertaling.

Van harte welkom!