Onze kerkdiensten en corona COVID-19

In verband met de maatregelen van de overheid t.a.v. de uitbraak van het coronavirus COVID-19 en ter voorkoming van de verspreiding hiervan, wijkt de manier waarop we samenkomen nog steeds af van hoe het was. We kunnen als kerk wel weer met een grotere groep mensen samenkomen maar nog steeds gelden er beperkingen. Zo is het aantal beschikbare deelnemers beperkt en is het bijwonen van een kerkdienst alleen mogelijk na aanmelding vooraf.

Onze kerkdiensten worden echter ook in beeld en geluid live uitgezonden. Deze live-uitzendingen starten doorgaans om 9.30 en 17.00 uur. U kunt online meekijken en/of luisteren via ons YouTube-kanaal of www.kerkdienstgemist.nl.

U kunt online meekijken en/of luisteren via ons YouTube-kanaal of www.kerkdienstgemist.nl, klik op de gewenste button op onze homepage om mee te luisteren en/of te kijken.

We willen u vragen uw collectebijdrage de komende weken over te schrijven naar NL02 SNSB 0904 9609 43 t.n.v. CGK Kampen, onder vermelding van collecte en datum (bijvoorbeeld ‘eerste collecte 15 maart’). De collectedoelen zullen vermeld staan in het infoblad en zijn zichtbaar tijdens de live-uitzending op YouTube.