Dienst in woord en gebaar

Het Interkerkelijk Doven Pastoraat zond, in samenwerking met LPB media, recent een bijzondere kerkdienst uit vanuit onze kerk.

Gebarendominee Martin Visser zegt over deze dienst het volgende: “U bent een God die mensen ziet… Wist u dat dit een Bijbeltekst is? Ja, onze God is heel erg visueel! Dat is mooi voor dove mensen. En daarom ook voor horende mensen. Dat gaan we samen zien en beleven in een bijzondere kerkdienst. Die dienst hoop ik samen met een kleine groep dove jongeren te doen. En we doen het echt met elkaar! Op deze manier kunnen we samen ook laten zien hoe mooi gebarentaal is. En dat we als dove mensen ook echt van betekenis zijn voor de hele kerk. We gaan samen zingen in gebaren. En ieder van hen doet één van de volgende onderdelen: welkom, gebed om leiding Heilige Geest, Bijbellezing en voorbeden.”

In deze dienst werd gepreekt over Genesis 16:13: “Toen zei Hagar tegen de Heer: ‘U bent een God die mensen ziet. Ik heb gezien dat u mij ook ziet.” De liederen Psalm 130 – Psalmen voor nu, Ik zal er zijn en Toekomst vol van hoop van Sela worden gezongen in gebaren.

Kijk en gebaar mee met deze mooie en bijzondere dienst, die te volgen is via deze link.