Vespers in de stille week (6 t/m 9 april)

Het is een traditie: de gezamenlijke vespervieringen van de NGK, de CGK en de GKV in Kampen en IJsselmuiden. Ook dit jaar willen we – ondanks de vreemde tijd door het coronavirus – deze vieringen weer samen organiseren, zij het in een wat andere vorm. Ook al kunnen we de vespers niet fysiek houden met elkaar, dan is er toch verbondenheid met onze Heiland Jezus. En door Jezus’ lijden en sterven zijn we ook verbonden met elkaar.

We weten dat het lijden van Christus grote betekenis geeft aan ons leven. We willen u/jij dan ook in de lijdensweek meerdere korte momenten geven om hier bij stil te staan.

Normaliter zouden de vespers worden gehouden in de lijdensweek op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, zowel in Kampen als IJsselmuiden. Omdat dit nu niet mogelijk is, hebben we besloten om op dezelfde dagen en tijden de vesper digitaal live uit te zenden op een vergelijkbare manier zoals nu ook de diensten van onze gemeente uitgezonden worden.

Dit houdt in dat de vespers iedere avond van 6 t/m 9 april vanaf 19.30 uur online live te volgen zullen zijn op het YouTubekanaal van CGK Kampen of te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Op onze homepage vindt u twee knoppen waarmee u gemakkelijk verbinding kunt maken.

De vespers zijn kort en duren maximaal een half uur. De voorgangers en muzikanten komen in ieder geval zoals elk jaar uit de verschillende samenwerkende kerken. De liturgie vindt u hier!

We nodigen u/jou van harte uit om in de lijdensweek, ieder in zijn eigen huis de vespers in geestelijke verbondenheid met elkaar te vieren. We hopen dat op deze wijze voor veel mensen de vespers bijdragen aan een stuk rust en vertrouwen in een tijd van crisis.