Corona COVID-19 en onze kerkdiensten

In verband met de uitbraak van het coronavirus COVID-19 en ter voorkoming van de verspreiding hiervan, heeft de kerkenraad besloten om de komende zondagen (t/m 5 april) geen diensten te beleggen.

Wel zullen er via kerkdienstgemist.nl en kerktelefoon om 9.30 uur live uitgezonden diensten te volgen zijn, waarbij alleen de mensen met een bijzondere taak (predikant, koster, musici, kerkenraad, enz.) in de kerk aanwezig zullen zijn. Het is mogelijk dat de live-verbinding overbelast raakt. In dat geval kunt u de dienst ook op een ander moment beluisteren of u kunt gebruik maken van de (landelijke) initiatieven via diverse media.

De kerkdienst zal ook via een livestream op YouTube worden aangeboden, zodat u niet alleen geluid maar ook beeld hebt vanuit de kerk. U kunt deze livestream bereiken door hier te klikken. Via dit kanaal is de opgenomen kerkdienst drie dagen lang terug te kijken.

De kerkenraad heeft besloten de middagdiensten volledig te annuleren.

De kerkenraad realiseert zich dat deze maatregelen sterk ingrijpen op het ‘gemeente-zijn’. Des te meer roepen we op om biddend rondom de gemeente te staan. Hierbij mogen we vertrouwen op Jezus die vele zieken genas en uitzien naar de grote dag waarop er geen ziekte meer zal zijn.

Omdat er de komende weken ook geen collectes kunnen worden gehouden, willen we u vragen uw collectebijdrage de komende weken over te schrijven naar NL02 SNSB 0904 9609 43 t.n.v. CGK Kampen, onder vermelding van collecte en datum (bijvoorbeeld ‘eerste collecte 15 maart’).