Internationale week van gebed

Zeven Kamper kerken, ook de onze, doen van 20 tot en met 26 januari mee met de internationale week van gebed.
 
Het thema is “Buitengewoon”. Christenen in de hele wereld komen tijdens deze gebedsweek samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Malta.
 
Het thema “Buitengewoon” ligt dicht bij de bevolking van Malta. Het Bijbelboek Handelingen vertelt dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd.
 
De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken.
 
De gebedssamenkomsten in Kampen vinden plaats in:
 
• de Westerkerk (Wilhelminalaan 97, 20-01)
• de St. Annakapel (Broederweg 10, 21-01)
• de Open Hof (Lelystraat 49, 22-01)
• het Leger des Heils (Boven Nieuwstraat 35, 23-01)
• de Eben-Haëzerkerk (Buiten Nieuwstraat 69, 24-01)
• de Schalmei (Triangel, 25-01)
• de Vrije Evangelische Gemeente (Boven Nieuwstraat 114, 26-01)
 
Alle samenkomsten beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer een half uur. Van harte welkom!