Iedere eerste maandag van de maand van september tot juni komen we om 20.00 uur in de kerk bij elkaar voor de bespreking van een bijbels onderwerp. We zien er naar uit om u/jou daar ook te ontmoeten!

Doorgaans worden de bijbelstudies uit De Wekker besproken. Bewust worden de gespreksavonden in de kerk gehouden als het “centrum van onze gemeente”.  Door met elkaar te spreken over de Bijbel en Gods intentie met ons en deze wereld leren we veel van elkaar en kunnen we bemoedigd worden in ons geloof. Momenteel hebben we 12 deelnemers. De jongste is 32 jaar, de oudste 93 jaar. De sfeer is open en we spreken met elkaar over de vragen, de zorgen en de mooie dingen die het leven met zich meebrengt, onder meer over het vertrouwen in de HERE God.

De gespreksgroep is ontstaan uit de vroegere jonge mannen-vereniging Timotheüs, die in de vorige eeuw binnen de gemeente actief was. De jonge mannen werden ouder en in de kaalslag van de zestiger jaren (1960 – 1969) hield de vereniging op te bestaan. Ergens tussen 1985 en 1990 staken een aantal broeders de hoofden bijeen en werd de mannenbijbelstudieclub weer op frisse wijze voortgezet.

Contactpersoon: Theo Kansen, t.kansen[at]telfort.nl