Morgendienst 2023-11-19 09:30

welkom
zingen Psalm 108: 1-2 (ob)
stilte
votum en groet
zingen Opwekking 797
gebod: Romeinen 13: 7-10 (NBV21)
zingen: Liedboek 481: 3-4
gebed
kindermoment
kinderlied
Bijbellezing Romeinen 13: 11-14 en Mattheüs 25: 31-46 (NBV21)
Zingen: Liedboek 462: 1-2, 4
preek
zingen NLB 1005: 1 (a), 2 (v), 3 (m), 4 (v), 5 (a), refrein (a)
dankgebed
inzameling van de gaven
zegengebed over de gaven
zingen Psalm 33: 2, 8
Zegen