Morgendienst 2023-11-05 09:30

welkom
zingen: Psalm 46: 1, 3
stilte, votum en groet
zingen: Sela: Mijn Toevlucht
gebod
zingen: Psalm 99: 2, 3, 8
gebed
kindermoment
kinderlied: Opwekking Kids 118
Bijbellezing: Psalm 2 en Openbaring 19: 11-21 (NBV21)
zingen: Psalm 2: 1, 2 (DNP)
preek: God kan ook woedend zijn!
zingen: Liedboek 280: 1, 2, 3
dankgebed
inzameling van de gaven
zegengebed over de gaven
zingen: Sela: Een toekomst vol van hoop
Zegen