Morgendienst 2023-08-20 09:30

Welkom
Zingen: Opwekking 464
Stil persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 118: 5 en 6
Lezing van de Wet
Zingen: Liedboek 449: 1, 3-5
Gebed
Kindermoment
Zingen Kinderlied
Schriftlezing: Exodus 17: 1–7 (NBV21)
Zingen: Psalm 95: 3, 4
Verkondiging
Zingen: Liedboek 14: 2, 4
Dankgebed en voorbeden
Collecten (digitaal; bij de uitgang staat een collectezak)
Zegenbede door een diaken of ouderling
Zingen: Opwekking 379
Zegen