Morgendienst 2023-05-21 09:30

welkom
zingen: Psalm 96: 1, 5, 7
stilte
votum en groet
zingen: Opwekking 416
lezing van de Wet
zingen: Psalm 130 (DNP)
gebed
kindermoment
kinderlied: Opwekking Kids 29
lezing: Markus 13: 1-23 (NBV21)
zingen: Wacht op de Heer
lezing: Markus 13: 24-37
zingen: Wacht op de Heer
verkondiging: Markus 13:31
Thema: ‘Er staat wat te gebeuren…’ schrik niet – hou vol – vlucht weg – hoed je – blijf wakker
zingen: Psalm 102: 12, 13
dankgebed en voorbeden
collecten
diaconaal zegengebed
zingen: Sela: Toekomst vol van hoop
zegen