Morgendienst 2023-05-14 09:30 (HA)

welkom
zingen: Psalm 81: 1, 8, 9
stilte, votum en groet
zingen: Opwekking 797
gebed
kindermoment
kinderlied
Bijbellezing: Johannes 16: 5-22 (NBV21)
Zingen: Psalm 63: 1, 2
preek: In afwachting van wat komen gaat
zingen: Liedboek 239: 1, 2, 3, 6
inleiding op de avondmaalsviering
gebed
zingen: Opwekking 780
viering
lofprijzing
zingen: Liedboek 78: 1, 4
dankgebed
inzameling van de gaven
zegengebed over de gaven
zingen: Psalm 136: 1, 12, 13
zegen